CERUZKY sa rozrástli: o šikovných deťoch a ich učiteľkách v slovenských komunitách západnej Európy a zámoria už na 55 stranách!

Keď sme pred časom uvádzali na webovom sídle ÚSŽZ ako aj portáli www.slovenskezahranicie.sk úvodné číslo časopisu pre deti našich krajanov v štátoch západnej Európy a zámoria CERUZKY VO SVETE, už tento „pilotný“ zámer zaujal. Nasadením, odhodlaním a zajedno i doslova priekopníckym nadšením ľudí – už tradične aktívnej ženskej krajanskej „lepšej polovičky“ Slovákov žijúcich v zahraničí urobiť niečo viac pre svoje deti, potomkov. Viac otvoriť priestor nielen pre ich vzdelávanie a osvojovanie si slovenského jazyka ďaleko od domoviny pod Tatrami, ale prostredníctvom rečových návykov, cibrenia slovenčiny pod odborným pedagogickým dohľadom zvyšovať stupeň sebauvedomovania sa najmladšej generácie našich krajanov v tých najlepších tradíciách slovenskosti.

I – podarilo sa. Ba čo viac, neprešlo veľa času – a krajania naprieč celým svetom (nádejam sa, že na časopis CERUZKY VO SVETE a jeho druhé číslo v elektronickom formáte PDF nebudú klikať iba deti a ich rodičia v Nemecku, Anglicku, Írsku, Francúzsku, Švédsku, USA, ba dokonca aj na Islande, ale aj slovenské detváky v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, v ktorých predstavujú autochtónni Slováci národnostné menšiny – aj s motiváciou lepšie sa navzájom spoznať…) si môžu v odkliku, ktorý uverejňujeme na konci článku, zalistovať a prečítať si o všetkom tom, čím žili a žijú slovenské deti v tejto časti „slovenského sveta“.

Vskutku je aj o čom – veď témy a rubriky sa vinú  (aj chronologicky) od fašiangov cez Veľkú noc a ďalšie rôzny sviatky či pripomienky, až po významnosť a znamenitosť tohto roku pre všetkých Slovákov vari najviac uctievanú a s rešpektom vnímanú  – jubileum 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Nie div, že sa CERUZKY VO SVETE z čísla na číslo doslova rozrástli na úctyhodných 55 strán v elektronickom formáte časopisu. Mimochodom, aj tematicky príjemne, užitočne a vlastenecky prívetivo a povzbudzujúco ilustrovanom – nože si len všimnite portrétové kresby s vyobrazením Ľudovíta Štúra od detí z rodín Slovákov v USA! Nuž a objavným spestrením a aj akousi zážitkovou pridanou hodnotou v tomto čísle Ceruziek vo svete sú zvukové pohľadnice Ingrid Slaninkovej, redaktorke Rádia Slovenska International RTVS a prekliky na ne priamo z časopisu!

Takže bez zbytočného zdržovania: do čítania a do počúvania, priatelia Slováci – od školákov po dospelákov! A úprimné poďakovanie za vklad, tvorivú odvahu a zajedno aj prímer v inšpirácii pre ďalších krajanov, ktoré pri príprave tohto čísla prejavila Jarmila Buchová, šéfredaktorka časopisu, spoločne s jej 12-člennou, pričom výlučne ženskou, redakčnou radou.

 

Na titulnej fotografii:

Učiteľka Kristína Domáňová a slovenské deti na Islande.

 

CERUZKY VO SVETE – 2/ 2015