Ceruzky vo svete nakreslili zimné číslo časopisu

V príjemnom rozbehu prvého mesiaca roku 2018 sa nám z Mníchova ozvala aj Jarmila Buchová, šéfredaktorka časopisu pre deti a školákov našich krajanov v štátoch západnej Európy a v zámorí. CERUZKY VO SVETE píšu svoj úspešný a najmä užitočný príbeh, veď počas predchádzajúcich dvoch rokov sa stali významným pomocníkom a zajedno aj spoločníkom pre najmladšie generácie Slovákov v krajanských komunitách pri osvojovaní si a rozvíjaní našej krásnej slovenčiny. Materinská reč a jazyk v rozmanitosti ich využívania nás spájajú, zbližujú a oduševňujú, čo je tým najlepším a najsľubnejším predpokladom pre utužovanie krajanskej vzájomnosti. Slováci žijúci v zahraničí mimoriadne potrebujú takýto prirodzený aspekt ich spoločnej sebaidentifikácie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí preto pozitívne vníma a podporuje tvorivosť detí a pedagógov zo slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí.

Jarka Buchová touto cestou srdečne pozdravuje v mene redakčnej rady detského online časopisu Ceruzky vo svete všetkých krajanov vo svete, činí tak aj v mene detí, učiteľov a rodičov z našich slovenských vzdelávacích centier vo svete. V maili píše:  „Do prvého čísla ceruziek, v januári 2015, nám napísali deti a učiteľky z deviatich vzdelávacích centier. Do aktuálneho čísla prispelo až 23 slovenských vzdelávacích centier! Počas dvoch rokov sa okruh našich prispievateľov a čitateľov poriadne rozrástol. Veľmi nás to teší. A tak si v novom čísle okrem iného prečítajte aj to, ako oslávili príchod Mikuláša a čo nám napísali deti z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Írska, Islandu a ako vždy aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a  Kanady.  Pri čítaní, riešení úloh a počúvaní rozhovorov vám prajem veľa zábavy.“  

 

So srdečným pozdravom

Jarmila Buchová

šéfredaktorka časopisu Ceruzky vo svete

predsedníčka združenia ISEIA

International Slovak Educational Institution and Association

a riaditeľka slovenského vzdelávacieho centra v Mníchove

 

Linka na najnovšie zimné číslo:

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Ceruzky vo svete 4-2017.pdf