CERUZKY VO SVETE napísali krásnu tretiu kapitolu

Jarmila Buchová, šéfredaktorka internetového časopisu – magazínu pre deti v školskom veku v štátoch západnej Európy a zámoria, v ktorých žijú naši krajania a ich deti vyvíjajú v školách rôzneho typu živý a aktívny záujem o zvládnutie našej nie vždy ľahkej a jednoduchej, zato až omamne príjemnej slovenčiny, nám poslala letný prázdninový darček. Na svete je tretie číslo online časopisu pre slovenské deti žijúce v zahraničí, ako CERUZKY VO SVETE uvádzajú vo svojom podtitule.

Čo všetko prináša júlové číslo časopisu, ktorý osloví vďaka objavnému, tvorivému a aj ľudsky čipernému „babincu“ (veď časopis výsostne tvoria iba dámy, pričom vrátane šéfredaktorky je ich (ne)poverčivo trinásť… čo mi v okamihu vnukne myšlienku, či by nebolo na škodu deťom ponúknuť sem-tam aj „chlapské vnímanie sveta“?), vďaka ktorému projekt, podporovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, potvrdzuje svoju opodstatnenosť, životaschopnosť a vskutku sľubné perspektívy?

Okrem rubrík, ktoré sa s obdivuhodnou dynamikou udomácňujú pre časopis tohto typu reálne v ozaj krátkom časovom období jestvovania Ceruziek už pravidelne, sa autorky – zväčša v jednej role matky a zajedno aj učiteľky – slovenčinárky sústredili na významné dni či sviatky v jarnom období. Reportážne skratky či výstižné glosy doplnené ozaj plejádou rozmanitých fotografií (a veď detičky sa takto navzájom spoznajú a môžu krížom-krážom po svete zavdať aj celkom dostatočné dôvody na utváranie priateľstiev, rozvíjajúcich sa až do dospelosti…) – či už z Dňa matiek a Dňa otcov, MDD, ale aj z finišu školského roka a ďalších podujatí a udalostí, sú najlepšou pozvánkou pre listovanie v priloženom formáte PDF.

Takže bez dlhých úvah a súvah: do čítania Ceruziek, priatelia!

 

CERUZKY VO SVETE 3