CERUZKY VO SVETE opäť pozývajú k čítaniu skrze najmladších Slovákov v zahraničí celé generácie krajanov

listopadom (ak už máme obrazne a stručne definovať jesenný čas) akosi mimovoľne, ale aj prirodzene – ovplyvnení dlhšími večerami, siahame po písanom slove. Obdobie knihomoľov, ale aj tých, ktorí sa radi prehŕňajú múdrosťami rôzneho druhu v časopisoch bezrozmerného zamerania, je tu. Na radosť a povzbudenie v objavovaní užitočnosti vzdelávania najmladšej generácie našich krajanov v slovenskom jazyku sa k slovu hlási prostredníctvom šéfredaktorky Jarky Buchovej z Mníchova aj nové číslo elektronického internetového časopisu CERUZKY VO SVETE.

Milí priatelia slovenčiny,  v mene redakčnej rady online časopisu Ceruzky vo svete a v mene všetkých zapojených centier a škôl – v mene detí a učiteliek, vám s radosťou poskytujem informáciu o tom, že náš časopis pre deti Slovákov v zahraničí si môžete nie len stiahnuť a vytlačiť, ale aj online celý prelistovať.

Zasielam vám linky tohtoročných čísel: 

https://www.yumpu.com/xx/document/read/62913692/ceruzky-vo-svete-03-19

https://www.yumpu.com/xx/document/read/62913654/ceruzky-vo-svete-02-19

https://www.yumpu.com/xx/document/read/62913650/ceruzky-vo-svete-01-2019 

Prvé číslo časopisu CERUZKY VO SVETE vyšlo 14. januára 2015. Na 37 stranách vtedy predstavilo svoju prácu 9 vzdelávacích centier.  V čísle 3-2019 už na celkom úctyhodných 104 stranách predstavuje svoju činnosť 25 vzdelávacích centier a škôl z Anglicka, Austrálie, Cypru, Francúzska, Islandu, Írska, Kanady, Kuvajtu, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Švédska, Ukrajiny a USA.

Pre deti sú pripravené úlohy na čítanie s porozumením, osemsmerovky, či maľované čítanie. Pre pani učiteľky ukážky nápaditých vyučovacích hodín. A pre verejnosť zaujímavé reportáže zo života v centrách.

Prajem príjemné čítanie,

Jarmila

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD. 

Slovenčina v Mníchove pre deti

Facebook: Slovenčina v Mníchove pre deti

https://www.facebook.com/slovencinapredetivmnichove/

ISEIA -International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

http://www.iseia.eu

Facebook: Slovenčina vo svete 

https://www.facebook.com/Sloven%C4%8Dina-vo-svete-743228705730899/ 

Ceruzky vo svete http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Facebook: Ceruzky vo svete

https://www.facebook.com/Ceruzky-vo-svete-1036871329765005/

 

Na mail a pozvanie Jarmily Buchovej k čítaniu a listovaniu v najnovšom čísle Ceruziek vo svete reagoval aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Text jeho mailu prinášame v plnom znení.

 

Mila Jarmila,

ďakujem za zaslanie aktuálnych „Ceruziek“, ktoré opäť dokumentujú šírku a pestrosť školských a mimoškolských aktivít slovenských žiakov vedených pedagógmi a ďalším personálom, ktorí sú zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu mimo hraníc Slovenska.

Som rád, že aj ÚSŽZ sa môže troškou podpory podieľať na tomto procese, ktorého cieľom je udržiavať u nášho dorastu v zahraničí slovenský jazyk a národné povedomie i jeho väzby s materským Slovenskom. A práve „Ceruzky“ (publicisticky) prispievajú k posilňovaniu našej (školskej) spolupatričnosti vo svete.

V závere roku 2019 želám „Ceruzkám“, aby sa našli medzi čitateľmi rôznych vekových kategórií a žiakom, pedagógom i aktivistom vzdelávacích centier prajem pokojné prežitie (blížiacich sa) sviatkov Vianoc a úspešný nový rok 2020!

So srdečným pozdravom

                                                                                   Ján Varšo

                                                                                predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 13. novembra 2019