CERUZKY VO SVETE: príťažlivé, tvorivé a objavné čítanie pre deti krajanov západnej Európy a zámoria

Najskôr by sme opakovali už vyslovené, napísané, najmä však potvrdené. CERUZKY VO SVETE, internetový časopis pre krajanské deti školského i predškolského veku, ktorý sa štyrikrát do roka rodí v Mníchove pod vedením šéfredaktorky Jarky Buchovej, patrí v šírení nových médií zohľadňujúcich technické možnosti, dostupnosť a s ňou aj adresnosť užívateľov a čitateľov k pochvaly hodným počinom v oblasti vzdelávania a šírenia slovenského jazyka v krajanských prostrediach. Vďaka iniciatíve a neutíchajúcej kreativite 13-členného redakčného kolektívu a aj rozrastajúceho sa počtu dopisovateliek – učiteliek sa za pomerne krátky čas sformoval a z čísla na číslo zreje obsahovo i graficky príťažlivý a pre najmladšiu generáciu krajanov „na západe“ čitateľsky príťažlivý internetový časopis magazínového typu, ktorý sa stal mimoriadne vítaným partnerom, kolegom a kamarátom už skôr vzniknuvšieho internetového časopisu ČAROSLOV, ktorý rovnako úspešne vydávajú v Báčskom Petrovci pedagógovia a žiaci slovenských škôl v srbskej Vojvodine.

Na tomto mieste sa nám žiada nabádať oba časopisy k všestrannému ľudskému i tvorivo-žurnalistickému posmeleniu a k obojstrannej kolegiálnej podpore, spolupráci a priazni. Dovolíme si vysloviť názor, že aj výmena mediálnych a vydavateľských skúseností či súčinnosť našich „dvoch krajanských svetov“ v prienikoch ich špecifík, odlišností a zajedno aj jedinečností by nepochybne prispela k vzájomnému spoznávaniu a približovaniu sa najmladších generácií Slovákov žijúcich v zahraničí. Využijúc múdre rady a dobré snahy z oboch strán  by sa akiste stala ovlažením a pozitívnou inšpiráciou v dialógu medzi Slovákmi v krajanských komunitách v štátoch západnej Európy a zámoria s krajanmi, ktorí v štátoch strednej a juhovýchodnej Európy tvoria v slovenských prostrediach životaschopné národnostné menšiny.

To všetko a ešte viac by bolo na osoh utužovaniu slovenského ducha naprieč celým krajanským svetom. Nuž a niet lepšej príležitosti ako prostredníctvom tvorivých internetových médií nastaviť komunikáciu v prospech slovenskej krajanskej veci a zveľaďovaniu slovenskosti vo všetkých jej formách a prejavoch najmä medzi krajanskou mlaďou. Predsa na pleciach nových generácií slovenských krajanov vo svete spočinie neľahký údel i povinnosť pokračovať a rozvíjať životaschopné a pre celú našu spoločnú vlasť a jej kultúru – Slovensko – vskutku prínosné  dielo.

Majme tento náš vklad a zároveň i vlasteneckú povinnosť na zreteli, a tak aj preto s láskou a odhodlaním cibrime vzťah a priľnavosť ku všetkému slovenskému deťom všetkých našich krajanov doslova už od kolísky!

ĽUDO POMICHAL

 

ČO PRINÁŠAJÚ AKTUÁLNE

CERUZKY VO SVETE  4/ 2016?

 

Ahoj milá kamarátka,

ahoj milý kamarát,

som ceruzka Zuzka a spolu s mojimi kamarátkami a kamarátmi som pre teba pripravila ďalšie číslo nášho časopisu. Pomáhali mi deti a pani učiteľky slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí.

Zima, zima tu je, sniežik poletuje. So zimou prichádzajú aj tie najkrajšie sviatky v roku –Vianoce. Čo prináša toto zimné číslo? Prečítaj si o zvykoch a tradíciách spojených so sviatkom Troch kráľov, napríklad o betlehemskej obchôdzke. Sviatok Troch kráľov uzatvára vianočné obdobie a otvára ďalšiu kapitolu slovenského roka –Fašiangy a Turíce, obdobie plesov, bálov a karnevalov.

V pravidelnej rubrike Vlastiveda –Umenie –Prírodoveda sa spolu vyberieme opäť do histórie. Tentoraz si porozprávame o najslávnejšom slovenskom zbojníkovi, ktorý pomáhal chudobným –o Jurovi Jánošíkovi. Text ilustrovali deti zo slovenského centra v Mníchove. Pozri si, ako si oni predstavujú Jánošíka. V rubrike Fotopríbeh pôjdeme po stopách Jánošíka a navštívime jeho rodisko, dedinku Terchová.

V celoročnej literárnej rubrike uzatvárame predstavovanie svetoznámeho spisovateľa Shakespeara a jeho tvorby. V zápisníku cestovateľov pribudli nové príbehy. Janka a Maťko sa vybrali za oceán a navštívili slovenské deti v New Yorku. Prečítaj si, čo tam všetko videli a zažili.

Knižka Anežka dnes poradí Rastíkovi z Mníchova. Porozpráva mu rozprávke O Palčekovi. Čo ho trápi a čo mu naša kamarátka poradí? Dozvieš sa to v rubrike Poradňa pre deti. Zvuková pohľadnica zavedie k Slovákom roztrúseným po celom svete. O svojich vianočných tradíciách ti porozprávajú Slováci z Argentíny, USA a Cypru.

Deti a pani učiteľky zo slovenských vzdelávacích centier z rôznych kútov sveta mi napísali o svojich prípravách na Vianoce a o príchode Mikuláša. Deti si pre neho pripravili pesničky, básničky, tanečné a aj divadelné vystúpenia, pohľadnice a aj perníčky. Prečítaj si, čo nám napísali deti z Anglicka, Walesu, Francúzska, Nemecka, Islandu, a ako vždy aj spoza oceánu –z Ameriky a Kanady.

Pri čítaní, riešení úloh a počúvaní rozhovorov Ti prajem veľa zábavy                                                                                                                                                           

                                                                                   ceruzka Zuzka

PS: Nezabudni sledovať KVÍZ s časopisom CERUZKY vo svete, v ktorom môžeš vyhrať pekné  slovenské knihy. Podrobné informácie nájdeš na webovej stránke časopisu: KVÍZY

 

Prajem príjemné čítanie 

So srdečným pozdravom 

Jarmila Buchová 

ISEIA http://www.iseia.eu/

 

Na titulnej fotografii:

Mikulášska oslava slovenských detí v Londýne.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Titulka – obal aktuálneho čísla CERUZIEK VO SVETE.

Z mikulášskej nádielky v slovenskej škole v Mníchove.

 

ČÍTAJTE CERUZKY VO SVETE!

Ceruzky 4-2016.pdf