CERUZKY VO SVETE sa prihovárajú deťom krajanov už štvrtým číslom!

Podobné pozdravy v čase vyznievajúcej jesene potešia. V šeleste pestrofarebných listov, ktoré sú predchýrom finišujúceho roka, padne vhod i pre tých najmladších a najmenších v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí zalistovať si a v ešte sýtejších a žiarivejších tónoch zastrúhať ceruzky a hybaj, pohrúžiť sa do tvorby. Keďže ich, najmä ale učiteľky slovenčiny naprieč krajanským svetom, ako aj tím redaktoriek formujúcich jedinečný internetový časopis, počiatočný elán neopúšťa, naopak, pozitívnou energiou sa závideniahodne dobíjajú, na svete je nové číslo CERUZIEK VO SVETE.

Projekt internetového časopisu pre školákov – deti našich krajanov v štátoch západnej Európy, Austrálie, Kanady a USA sa nielenže od čísla k číslu teší stále väčšej čitateľskej i krajanskej obľube, ale CERUZKY VO SVETE sa pre potešenie oka i užitočnosť ducha aj obsahovo a tematicky rozrastajú. Ich v poradí už štvrté číslo sa zastavilo v listovaní až na obalovej 78. strane! Obdivuhodné a motivujúce.

Len tak ďalej, tvorkyne z redakčného kolektívu, panie učiteľky, ako aj „malí veľkí spisovatelia“ a spolutvorcovia – deti a žiaci od Melbournu cez Mníchov, Dublin či New York až po Calgary… Nepochybne inšpirujete a motivujete dobrým príkladom aj vašich kolegov a najmä deti a slovenskú omladinu v ostatných krajanských prostrediach.

A tak sa spoločne začítajme… Hoci hneď do editorialu, ktorý, ako inak, opäť je podpísaný ceruzkou Zuzkou.

Do čítania, milí naši mladí krajania!

 

Ahoj milá kamarátka,

Ahoj milý kamarát,

som ceruzka Zuzka a spolu s mojimi kamarátkami a kamarátmi som pre teba pripravila ďalšie číslo nášho časopisu. Pomáhali mi deti a pani učiteľky slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí.

Aj tentoraz mi slovenské deti žijúce v zahraničí poslali veľa zaujímavých príbehov a zážitkov z letných prázdnin. Mnohé z detí navštívili rôzne tábory na Slovensku. Pani učiteľky mi napísali o tom, ako začali nový školský rok vo svojich slovenských vzdelávacích centrách. Listy mi prichádzajú z rôznych kútov sveta. V tomto čísle si môžeš prečítať príspevky z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Islandu, a ako vždy aj spoza oceánu – z Ameriky, Kanady a ďalekej Austrálie.

V pravidelnej rubrike Vlastiveda – Umenie – Prírodoveda sa spolu vyberieme po stopách Ľudovíta Štúra – navštívime Bratislavu, Modru, Uhrovec a aj Halle v Nemecku. V dnešnom čísle sa dozvieš viacej aj o živote Ľudovíta Štúra. Prečítaj si o jeho priateľoch, ktorých nazývame štúrovci.

V zápisníku cestovateľov pribudli ďalšie zaujímavé stránky. Z Dublinu poslala pani riaditeľka Majka našich cestovateľov Janku a Maťka k deťom do medzinárodného letného tábora Krajanské leto. Prečítaj si, čo tam spolu zažili. Knižka Anežka dnes poradí Veronike. Aké má problémy? O čom sa rozpráva so svojim bratom Jakubom? A čo jej naša kamarátka poradí? Dozvieš sa to v rubrike Poradňa pre deti.

Zvuková pohľadnica ťa zavedie k Slovákom roztrúseným po celom svete. Vypočuj si zaujímavé reportáže z Austrálie, Islandu a aj rôznych akcií, na ktorých sa stretli krajania z celého sveta. Do pravidelnej rubriky Fotopríbeh mi napísala Romanka z Mníchova. Urobte si spolu s ňou výlet po Bratislave. Poznáš miesta, ktoré v lete navštívila?

Pri čítaní, riešení úloh a počúvaní rozhovorov Ti prajem veľa zábavy,

ceruzka Zuzka

 

CERUZKY VO SVETE 4