CERUZKY VO SVETE: Zimné pookriatie s internetovým časopisom pre deti krajanov v západnej Európe a v zámorí

Prvý tohtoročný pozdrav vo forme prezentácie nového čísla internetového časopisu CERUZKY VO SVETE nám poslala Jarmila Buchová z Mníchova, šéfredaktorka pre deti školského veku podnetného slovno-obrazového dielka, oslovujúceho krajanskú mlaď v prostrediach štátov západnej Európy a v zámorí. Zimné číslo magazínu zaujme okrem tematickej časti zameranej na slovenskú ľudovú rozprávku O dvanástich mesiačikoch (s osemsmerovkami, cvičeniami na gramatiku a počúvanie s porozumením) aj reportážami, glosami a riportmi z 23 slovenských vzdelávacích centier pre deti vo svete z Veľkej Británie, Austrálie,  Cypru, Islandu, Nemecka, USA a Kanady.

Krásne čítanie s odporúčaním, aby ste si prečítali, čo pre deti pripravila ceruzka Zuzka spolu so svojimi kamarátmi z celého sveta, všetkým krajanom a priaznivcom za kolektív autoriek redakcie CERUZKY VO SVETE želá

Jarmila Buchová

 

CERUZKY VO SVETE

ČÍTAJTE NA:

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

ceruzky 4-2018.pdf