Cesta nádeje – júl 2012

Slovenská katolícka misia v Bruseli pozýva všetkých záujemcov na podujatie: Cesta nádeje- júl 2012 na 8-dňovú púť Francúzskom po ceste svätého Jakuba
 
Jednotlivé skupiny sa vydajú na cestu postupne
v dňoch 21.-26. júla 2012
 
 
Cesta nádeje
prechádza cez región Bourbonnais
v centrálnej časti Francúzska

Je to pútnická cesta, ktorá spája Souvigny, významné pútnické miesto založené mníchmi z Cluny v 10. storočí, s Notre Dame du Port, majstrovským dielom románskej architektúry v Clermont-Ferrand. Nádej – Espérance – je tiež mottom tohto historického francúzskeho regiónu – a spoločne s  vierou a  láskou – ústrednou kresťanskou čnosťou.Spolu sa na cestu vydá šesť skupín, v každej bude 40-50 mladých pútnikov z rôznych krajín. Deň po dni začnú jednotlivé skupiny púť v Moulins a budú putovať zo Souvigny do Clermont-Ferrand.

Každý večer dorazia pútnici na iné miesto, kde budú prijatí a prenocujú. Každé ráno a večer sa modlia v krásnych románskych kostoloch. Na túto príležitosť bude pripravená osobitná liturgia. Vďaka stretnutiam s ľuďmi, ktorí bývajú pozdĺž cesty, bude možné spoznať kultúru a históriu tohto regiónu. Duchovnou aj celkom praktickou témou púte je Európa.

Cesta púte vedie cez lesy, vinohrady aj pozdĺž divých riek. Pútnici budú mať možnosť ochutnať mieste plody aj iné produkty. Počnúc štvrtým dňom budú pred sebou vidieť vulkanickú horu Puy de Dôme, príznačný vrch pohoria Auvergne. Spoznajú sa s inými mladými Európanmi, s ktorými budú putovať, spievať a modliť sa.

Stopäťdesiat dobrovoľníkov už prisľúbilo svoju pomoc počas Cesty nádeje. Zabezpečia prevoz batožiny, navaria, pripravia ubytovanie na noc, postarajú sa o kultúrny program.

Na púť sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo i malé skupiny.

Ďalšie informácie a prihlásenie tu: Cesta nádeje – Júl 2012