Chcem komunikovať so Slovákmi po celom svete – krédo predsedu ÚSŽZ v rozhovore pre RSI RTVS

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má nového predsedu. Je ním Milan Ján Pilip, ktorého vláda vymenovala do funkcie 15. júla 2020. K prioritám, ktoré si stanovil po príchode do úradu, patrí aj zintenzívnenie a zefektívnenie komunikácie s krajanskými komunitami, zachovanie a šírenie slovenského jazyka ako kľúčového aspektu národnej identity, ale aj participácia krajanov na tvorbe Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajnom na roky 2021 -2025.

Na pôde ÚSŽZ sa s Milanom Jánom Pilipom pozhovárala Ingrid Slaninková, redaktorka Rádia Slovakia International RTVS, autorka pravidelnej relácie pre krajanov SLOVÁCI VO SVETE.

 

POČÚVAJTE ROZHOVOR NA:

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/231516/chcem-komunikovat-so-slovakmi-po-celom-svete