Chorvátski krajania z Rijeky o svojich plánoch na ÚSŽZ

Dňa 15. novembra 2010 sa na pôde ÚSŽZ uskutočnilo stretnutie zástupcov ÚSŽZ a Matice slovenskej z Rijeky.

V príhovore k hosťom predsedníčka ÚSŽZ V. Prívarová ocenila činnosť Matice slovenskej v Rijeke a vyzdvihla starostlivosť krajanskej komunity v Rijeke o prehlbovanie vzťahu k vlasti ich predkov a podujatia podporujúce jazykové, duchovné a kultúrne prepojenie so Slovenskom. Predsedníčka Matice slovenskej v Rijeke M. Gržiničová počas návštevy ocenila doterajšie pozitívne skúsenosti spolupráce a informovala o aktivitách v oblasti zachovávania národného a kultúrneho dedičstva Slovákov, pričom spomenula, že mnohé kultúrne akcie sa stretli s mimoriadnym záujmom aj zo strany chorvátskeho obyvateľstva. Zdôraznila záujem Matice slovenskej v Rijeke rozvíjať aj naďalej formy vzájomne prospešnej komunikácie s ÚSŽZ s cieľom vytvárať prostredníctvom dotácií z grantového systému priestor pre kultúrne, spoločenské, vydavateľské a vzdelávacie aktivity Slovákov žijúcich v Chorvátsku.

V závere stretnutia odznelo viacero tvorivých návrhov podporujúcich činnosť krajanov z Matice slovenskej v Rijeke a skvalitnenia aktivít v rámci slovenskej komunity v Chorvátsku.