Chráňme si korene nášho bytia – hlásal Galaprogram 57. SNS v Báčskom Petrovci

Galaprogram 57. Slovenských národných slávností, počas ktorého s nadšením a nasadením vystúpili folklórne súbory a sólisti na ihrisku vedľa Základnej školy Jána Čajaka doznel v noci zo soboty na nedeľu v Báčskom Petrovci. Ako uvádza vo fotoreportáži z podujatia Jaroslav Čiep, redaktor týždenníka Hlas ľudu, práve galaprogram prilákal azda najväčší počet divákov zo všetkých ponúknutých oficiálnych obsahov 57. Slovenských národných slávností. Pomenovali ho Chráňme si korene nášho bytia. J. Čiep poznamenáva, že "svojsky výstražne autori programu upovedomujú, že žijeme v časoch, kde si ale skutočne treba chrániť korene nášho bytia!"

Koncepcia galaprogramu už viacero rokov je v podstate rovnaká. Je to zmes ľudových tancov a spevov popretkávaná dramatickými prvkami. Každý rok  však majú svoju tému, ktorú priblížia prítomnému obecenstvu. Tohto roku petrovské herečky KUS Petrovská družina Natália NosálováŽelmíra Pataftová a Tatiana Častvenová priamo na javisku varili lekvár tradičným spôsobom vo veľkom kotle. Zároveň vtipnými scénkami popretkávali predely medzi jednotlivými bodmi účinkujúcich folkloristov.

Program tradične začína defilé všetkých účinkujúcich folkloristov popred javisko, na ktoré potom vyšlú reprezentačný pár. Ten na javisku je „dekorom“ pri otváracom ceremoniáli. Presne tak, ako to bolo aj vlani, prítomných v mene organizátora programu MSS privítal predseda Ján Brtka. Prítomnému obecenstvu sa prihovoril aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý program i otvoril.

V takmer dvojhodinovom programe sa na javisku s nacvičenými tanečnými a speváckymi bodmi, odetí v krásnych krojoch prevádzali najúspešnejší mladí a trochu starší folkloristi. Sprevádzali ich vlastné spolkové orchestre. Do Petrovca pricestovali zo slovenských prostredí a na program boli zavolaní, lebo sa už predtým dokázali na našich celomenšinových tanečných a speváckych manifestáciách. Tohto roku sa v rámci galaprogramu predstavili folkloristi zo Šídu, Selenče, Starej Pazovy, Hložian, Padiny, Pivnice. Tiež aj domáci Petrovčania a hostia z Kovačice a Vojlovice.

Program moderovala moderátorská dvojica Vladimíra Sabová a Ivica Grujić Litavský.  Na záver vyzvali všetky súbory obsadiť javisko a spoločne si zatancovať. Následne vymenovali aj účinkujúcich v programe ako i organizátorov.  Celkom na záver už tradične matičnú hymnu Po nábreží koník beží zaspievali všetci účastníci programu spolu s početným obecenstvom. A tak sa ukončil aj tohtoročný galaprogram našich dospelých folkloristov. Pod jeho scenár a réžiu sa podpisuje Daniela Legíňová-Sabová.

 

Na titulnej fotografii:

Slávnostné otvorenie galaprogramu 57. SNS v Báčskom Petrovci.

Na snímkach vo fotogalérii:

Herečky KUS Petrovská družina pri varení lekváru.

Anna Berédiová zo Selenče.

Perla z Kovačice.

Hruškári z Kovačice koňa kuli…

SKUS Jednota Šíd.

FS Klasy Stará Pazova.

Tanečníci z Hložian.

Holubičkári z Pivnice.

Na jarmoku s petrovskými tanečníkmi.

Speváci z Vojlovice.

 

JAROSLAV ČIEP, Hlas ľudu

Foto: autor