Čierna Hora

Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

Crnogorsko-slovačko prijateljstvo
Bulevar Pera Ćetkovića 131, st. 40
Stari aerodrum
81 000 Podgorica
Tel.: 00382 / 67 / 220 254, 67 220 257
Fax: 00382 / 20 / 601 456
E-mail: info@nvocsp.org
URL: http://www.nvocsp.org

 

Tanečné štúdio Fénix

Plesni studio Fenix

X. hercegovačke 4

85340 Herceg Novi

Tel.: 00382 /69 /190 956

E-mail: olivijahn@yahoo.com

URL:  www.oliviafoundation.club

 

Aktualizácia: 22. 3. 2021