Činnosť zboru poradcov predsedu ÚSŽZ sa skončila

Činnosť zboru poradcov menovaných bývalým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa skončila do 30 dní odo dňa, kedy vláda SR do funkcie nového predsedu ÚSŽZ menovala Igora Furdíka.

Predseda ÚSŽZ postupoval v zmysle čl. 6 Štatútu zboru poradcov predsedu ÚSŽZ, v ktorom sa uvádza: „Činnosť zboru poradcov ako celku sa skončí, ak predseda úradu do 30 dní odo dňa svojho vymenovania do funkcie vládou nepotvrdí svojím rozhodnutím platnosť tohto štatútu.“

O ďalšej existencii tohto poradného orgánu, ako aj prípadných nomináciách nových členov zboru poradcov, rozhodne predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí neskôr.