Čistá folklórna láska v otváracom programe 55. SNS v Báčskom Petrovci

Návštevníci Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci si už zvykli, že ich organizátori galaprogramu oslovia kvalitným programom. Z tohto podujatia ani v piatok večer 5. augusta neodišli sklamaní. Tohtoročný galaprogram našich folklórnych súborov a sólistov na ihrisku vedľa Základnej školy Jána Čajaka môžeme zhodnotiť ako program na vysokej umeleckej úrovni, ktorý oslovil prítomných divákov. Pútavý galaprogram autori pomenovali Daj nám, Pane, lásky čistej a v ňom nám predstavili to najkvalitnejšie, čo na našej folklórnej scéne v tejto chvíli máme. Slávnosť v Báčskom Petrovci priblížil na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU – www.hl.rs redaktor a publicista Jaroslav Čiep.

Program moderovala skúsená moderátorská dvojica Katarína MelichováRastislav Labáth, ktorí v rámci uvádzania nezabudli prízvukovať ani 25 rokov obnovených SNS, či 150 rokov divadelníctva v Petrovci. Aby program dostal aj na dramatickosti, o to sa postarali „herečky“ z domáceho spolku Milina Sýkorová, Nataša Nosálová a Anna Fehérová pri „pucovaní auzlogov“ kým čakali príchod hostí do Petrovca na Slávnosti na vkusne upravenej mizanscéne veľkého javiska, ktorej scénografiu navrhla Olja Tordajiová.

Slávnosťový galaprogram tradične začína svojským defilé účastníkov programu pred javiskom a predtým ako sa naň dostali so svojimi bodmi, prítomných v mene organizátora programu – Matice slovenskej v Srbsku – privítala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. Pozdravné slová auditóriu adresoval aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, ako aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý program aj otvoril.

V poldruhahodinovom programe na javisku sa jagalo pestrými farbami našich tradičných krojov a tancami a spevmi dobre nacvičených folkloristov zo slovenských prostredí, ktorí sa predtým už dokázali na našich vrcholných tanečných a speváckych podujatiach. V úvode sa tancami predstavili FS SKUS Jednota zo Šídu a po nich aj tanečníci FS Vreteno z Kysáčachlapčenská spevácka skupina pri DK Michala Babinku z Padiny. Aj staršia FS domáceho KUS Petrovská družina zabodovala so svojím tanečným bodom. Po nich javisko patrilo FS KUS Mladosť z Lugu a potom sa Pivničania predstavili aj spevom aj tancom. Zo SKUS Pivnica spievala mužská spevácka skupina a tancoval FS V pivnickom poli. Aj Kovačičania mali v programe dva body. Spievala dievčenská spevácka skupina a tancoval FS Rozmarín. Pútavé bolo aj vystúpenie FS Šafárik z Nového Sadu a spev sólistky Ireny Nosáľovej z Padiny. Záver patril najúspešnejším folkloristom na tohtoročnom festivale Tancuj, tancuj…, teda mladšej FS KOS Jednota z Hložian.

V samom závere moderátori slávnostného programu k vrcholiacej bodke na javisko pozvali všetky súbory, obecenstvu pripomenuli, kto všetko na pódiu účinkoval a prezradili im, že scenár a réžiu programu prichystali Daniela Legíňová-Sabová a Ján Slávik.

Spoločným záverečným tancom všetkých folkloristov na javisku pod menom Slovák som ja a matičnou hymnou Po nábreží koník beží, ktorú zaspievali všetci účastníci programu spolu s početným obecenstvom, sa ukončil aj tohtoročný galaprogram našich dospelých folkloristov.

Na titulnej fotografii:

Okamihy príhovorov počas otvorenia slávnostného programu 55. ročníka Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci (zľava): Branislav Ondruš, Katarína Melegová – Melichová, Peter Prochácka.

 

JAROSLAV ČIEP

FOTO: AUTOR, ANDREJ MELEG

HLAS ĽUDU, Nový Sad – www.hl.rs