Čitateľsky vďačnú Urodzenú prezentujú Slováci v Prahe

Slovenský zbor ECAV v Českej republike, Dom národnostných menšín v Prahe, Slovenský inštitút v Prahe, Tranoscius, a.s. Liptovský Mikuláš, Spoločnosť M. R. Štefánika, Ukrajinská iniciatíva v ČR a OZ Ruská tradícia si vás dovoľujú pozvať na prezentáciu zaujímavej knihy slovenskej spisovateľky PhDr.  Daniely Hroncovej Faklovej.  Knihu  pod názvom  URODZENÁ  vydalo vydavateľstvo Tranoscius v závere minulého roku.

Prezentácia, pripravená viacerými národnostnými spolkami v spolupráci s Domom národnostných menšín a Slovenským inštitútom, sa bude konať v utorok 25. februára 2014 od 17.00 h. v Dome národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Srdečne pozývame vás i vašich priateľov a známych a tešíme sa na stretnutie s vami.

Janka Haluková, presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR

tel. : 00420 737 702 526, janka.halukova@seznam.cz

 

POZVÁNKA