Čokoládový betlehem v Libanone

Vždy je dobré spojiť prijemné s užitočným, alebo urobiť dve akcie za jeden deň, ako sa to podarilo libanonským krajankám. Začiatkom nového roka sa už tradične stretávajú na spoločnom posedení, aby triezvo zhodnotili svoje aktivity v uplynulom roku, aby si povedali, čo bolo dobré, a čo mohlo byt ešte lepšie a zároveň, aby podumali nad ďalšími možnými podujatiami v novom roku. Tentoraz sa stretli v Bejrúte, do ktorého je rovnako blízko zo severu i z juhu, od mora i z hôr.

Hodnotenie starého roka nevyznelo najhoršie. Krajanky spolupracovali na všetkých akciách,  ktoré boli v programe Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone  ťažiskové. Či už išlo o výstavu slovenských ľudových remesiel, českého krištáľu a zručnosti krajaniek, či o veľmi úspešné Slovenské Vianoce v Libanone, ďalej o spoluprácu s predstaviteľkami tunajších ženských organizácií, alebo o mnohé iné spoločné kultúrne podujatia.  Ale aby to nebola len prehnaná apoteóza ich snaženia, treba otvorene povedať, že sa im ešte stále nepodarilo zapojiť do aktívnejšej spolupráce všetky krajanky, a najmä ich deti. Zamyslieť sa treba tiež nad pasívnym prístupom väčšiny k voľbám zo zahraničia.

Podstatnú časť diskusie venovali príprave ďalšieho Večera slovenskej a arabskej poézie, ktorý bude 20.januara v Bejrúte a plánovaniu ďalších podujatí v najbližšom období.

Popoludňajšie hodiny strávili libanonské krajanky v rozsiahlom obchodnom a spoločenskom centre City mall vo východnom Bejrúte. Tam ešte stále doznieva vianočná atmosféra s najcharakteristickejšou symbolikou Vianoc. Vystavujú tu totiž svetovú raritu (oznam na paneli), ktorou sa  Libanončania uchádzali o zápis do  Guinessovej knihy rekordov- čokoládový betlehem. Na mieste sa návštevníci dozvedia, že toto vyslovene umelecké dielo ma celkovú plochu 72 metrov štvorcových, že na jeho výrobu spotrebovali viac ako 120.000 kúskov čokolády rôznych tvarov a zabalených v staniole pastelových farieb, že 37 libanonských dizajnérov a remeselníkov- výtvarníkov, sochárov, aranžérov, cukrárov – pracovalo na postavení betlehema 720 hodín, teda 30dní. Na sprievodnom paneli svieti nápis, ktorý hovorí o tom, že tento čokoládový betlehem je svetovou raritou a je skutočným libanonským originálom. Počet návštevníkov ani v tomto období neklesá, prichádzajú aj cudzinci z okolitých arabských krajín, zájazdy, školské výpravy… Každý je očarený krásou biblického výjavu, farebnou mozaikou a majstrovským vypracovaním postáv.

Pozornosť púta aj stromček obrovských rozmerov ozdobený figúrkami a hviezdičkami z krištáľu Swarovského. Svetelné efekty sú veľmi pôsobivé, rovnako ako aj meniace sa farby krištálikov…

Usporiadatelia tohto projektu sa s odstránením obidvoch vianočných symbolov neponáhľajú, pokiaľ je o ne záujem verejnosti, budú aj naďalej stáť. Avšak na rozobratie čokoládového betlehema netrpezlivo čakajú deti v detských domovoch a v iných školských a výchovných zariadeniach. Im bude patriť celé to čokoládové lákadlo, viac ako 120.000 kúskov kvalitnej libanonskej čokolády.

Božena Farhat