Cyperská republika

Spoločnosť priateľstva Cyprus-Slovensko
Society of Friendship Cyprus-Slovakia
P.O.BOX 57329
Limassol 3314
E-mail: contact@cyprus-slovakia.com
URL: http://www.cyprus-slovakia.com