Cyril A. Hromník na ÚSŽZ

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa 19. 4. 2012 stretol so známym vedcom a historikom Cyrilom Andrewom Hromníkom- Slovákom žijúcim v Južnej Afrike v Kapskom meste. Cyril A. Hromník sa 12.-13. apríla 2012 zúčastnil na konferencii Rethinking Africa´s Transcontinental Continuities in Pre- and Protohistory, ktorá sa uskutočnila v holandskom Leidene. Na túto konferenciu boli pozvaní  iba 15 akademickí historici, archeológovia a lingvisti z celého sveta. Cyril A. Hromník bol jedným z nich.
 

Cestu do Európy využil aj na  navštevu Slovenska, kde ma naplanovaných niekoľko prednášok (Považská Bystrica, Tatry, Spišská Nová Ves, Košice)  Cyril A. Hromník prezentuje svoju novú publikáciu Sloveni a Slovensko, v ktorej sa snaží zmeniť chápanie starej histórie a poukazuje na to, že korene Slovenov (Slovákov) neležia v nedávnom „sťahovaní národov“ (5.- 6. stor.) ako sa u nás bežne traduje a tzv. „vedecky argumentuje“, ale vo vzdialenej dobe bronzovej, 3000 rokov pred Kristom, čo by dokazovalo, ze Slováci sú  „native“ (pôvodným) obyvateľstvom tohto územia. Kniha nadväzuje na už vydanú monografiu Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene.  Cyril A. Hromník  sa pri nstretnutí s predsedom ÚSŽZ Milanom Vetrákom okrem iného  informoval aj na možnosti podpory jeho vedeckej práce zo strany úradu.