D. Klimo sa stal podpredsedom zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes schválil štatút svojho poradného zboru, ktorého vytvorenie avizoval už na spoločnej tlačovej konferencii s bývalým predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Dušanom Klimom vo štvrtok 3. marca 2011.

Zbor poradcov je poradným, odborným a iniciatívnym orgánom predsedu ÚSŽZ pre všetky oblasti problematiky slovenských menšín a komunít v celosvetovom kontexte. Tvoriť by ho mali odborníci a uznávané osobnosti, pričom členstvo v zbore je dobrovoľnou a reprezentatívnou funkciou a je nezastupiteľné. Zbor poradcov tvoria interní a externí členovia, ktorých menuje a odvoláva predseda ÚSŽZ, ktorý je zároveň predsedom zboru. Pomáhať by mu mali dvaja podpredsedovia a ďalší členovia, ktorých počet je otvorený a bude sa dopĺňať priebežne. S výberom externých členov by mal M. Vetrákovi pomôcť práve D. Klimo.

D. Klimo bol dnes zároveň vymenovaný za podpredsedu zboru poradcov. Má 66 rokov a v zahraničí žije už od roku 1968. Je spoluzakladateľom SZSZ a jeho prvým predsedom (2002 – 2006). Od roku 2001 je predsedom Slovensko-nemeckej únie e. V.

Ako D. Klimo uviedol: „Vítam a podporujem myšlienku zriadenia zboru poradcov ako nástroja a spôsobu priameho zapojenia a využitia potenciálu slovenského zahraničia na vzájomný prospech. Dúfam a pevne verím, že v osobe nového predsedu ÚSŽZ nájdeme spoľahlivého partnera, s pomocou ktorého sa nám čo najskôr podarí naštartovať proces trvalého oživenia vzťahov medzi Slovenskou republikou a slovenským zahraničím.“