D. Tóth z Kanady pred III. konferenciou slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí na ÚSŽZ

V pondelok 25. júna  zavítal na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dušan Tóth, evanjelický farár a krajanský aktivista z kanadského Toronta. Počas rozhovoru s predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom sa dotkli viacerých aktuálnych otázok krajanského života Slovákov v Kanade.

Okrem národných, občianskych, hodnotových a kultúrnych aspektov vzťahu Slovenskej republiky k svojim krajanom vo svete si vymenili názory z problematiky podpory vlády SR prostredníctvom finančných dotácií z grantov ÚSŽZ a ich účelovým zameraním na projekty v oblasti podpory vzdelávania, rozvíjania slovenského jazyka v časti najmladšej generácie krajanov a podpory národného povedomia, ako aj vo sfére kultúry, záchrany kultúrneho dedičstva a zachovávania duchovných hodnôt Slovákov v Kanade. V tomto kontexte sa D. Tóth zmienil o hlavných centrách života a aktivít Slovákov v USA a Kanade.

Dušan Tóth informoval Igora Furdíka aj o záverečnej fáze príprav III. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa začína v stredu 26. júna vo Veľkom Krtíši za účasti evanjelických duchovných z viacerých štátov Európy, Kanady a USA. Reverendovi D. Tóthovi, ktorý je jedným z kľúčových nositeľov myšlienky stretávania sa evanjelických duchovných žijúcich a pôsobiacich v zahraničí, prisľúbil I. Furdík svoju aktívnu účasť tak na podujatí vo V. Krtíši, ako aj na III. evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci.