Dagmar Hajduková ďakuje za slová útechy pri rozlúčke s jej manželom a našim kolegom Antonom Hajdukom

V pondelok 21. septembra 2015 sme odprevadili na poslednej ceste nášho kolegu pána veľvyslanca Ing. Antona Hajduka, riaditeľa Odboru dotácií a ekonomiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na rozlúčke s ním sa zišli okrem jeho najbližších rodinných príbuzných, priateľov a známych, aj jeho kolegovia z ÚSŽZ, ako aj bývalí spolupracovníci a priatelia z prostredia slovenskej diplomacie. Prejavy sústrasti a kondolencie k náhlemu skonu pána Antona Hajduka vyjadrili aj viacerí predstavitelia krajanských spolkov a komunít Slovákov žijúcich v zahraničí.

V týchto dňoch sa obrátila na náš úrad pani Dagmar Hajduková s prosbou, aby sme tlmočili jej slová všetkým tým, ktorí slovami útechy i svojou prítomnosťou na rozlúčke zmiernili bôľ za stratou milovaného človeka.

V mene celej rodiny, mňa, mojej dcéry Romany a syna Mareka, by som Vám všetkým chcela poďakovať za Vaše slová, vyjadrenú sústrasť a úctu k môjmu manželovi Antonovi Hajdukovi. Rovnako by sme chceli poďakovať Tonovým kolegom z ÚSŽZ, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky i tým, ktorí vyjadrili sústrasť nad jeho nečakaným odchodom. Radi by sme poďakovali aj jeho kolegom v iných organizáciách a spolkoch, s ktorými bol v kontakte a spolupracoval s nimi.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

S úctou

Dagmar Hajduková s rodinou

 

Na titulnej fotografii:

Spomienka na Antona Hajduka.

 

DO POZORNOSTI:

http://www.uszz.sk/sk/zomrel-anton-hajduk-nas-skvely-kolega-a-ustretovy-priatelsky-clovek