Dagmara Smalley a Mária Pacherová, riaditeľky Vzdelávacích centier v Birminghame a Dubline, na pracovnej návšteve na pôde ÚSŽZ

Problematikou života krajanských komunít v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Írskej republiky, sa vo štvrtok 13. augusta 2020 na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberal počas pracovnej návštevy predstaviteliek Vzdelávacích centier pre deti našich krajanov predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip. Počas rozhovoru ho Mgr. Dagmara Smalley, riaditeľka Vzdelávacieho centra v Birminghame, a Ba (Hons)  Mária Pacherová, riaditeľka Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku v Dubline, oboznámili so stavom a spôsobom výučby detí našich krajanov v tzv. víkendových vzdelávacích centrách, ako aj o perspektíve skvalitňovania ich pôsobnosti.

Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o záujem rodičov detí našich krajanov o činnosť víkendových škôl tohto typu v štátoch západnej Európy a zámorí. Aj preto, že sieť vzdelávacích centier, tešiacich sa rastúcej popularite tak medzi deťmi, ako aj samotnými rodičmi, sa stáva dôležitým fundamentom najmä pre podporu národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí z novej generácie, zveľaďovanie ich slovenskej jazykovej výbavy, kultúrnej identity, a tým aj vzťahu k Slovensku.

V súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska podľa odhadov okolo 100-tisíc Slovákov, z prevažnej  časti ide v súčasnosti o našich krajanov, ktorí si v rámci voľného pohybu vo svete či už z pracovných alebo študijných dôvodov zvolili za krajinu svojho pôsobenia a pobytu práve Anglicko, keďže  v Severom Írsku žije zreteľne menej početná krajanská komunita. V záujme rodičov detí krajanov je, prirodzene, aby sa systematickým spôsobom venovali materinskému jazyku. Aj to bola motivácia, aby vznikali vzdelávacie centrá, ktoré sa postupne rozrastajú.

Podľa informácie Mgr. Dagmary Smalley, ktorá je riaditeľkou centra v Birminghame (v meste žije okolo 3000 Slovákov, víkendové vyučovanie tu v uplynulom školskom roku absolvovalo 72 detí), okrem tohto centra na kvalitnej úrovni pracujú v Anglicku aj víkendové centrá v Londýne a Sheffielde. Vo výučbovom programe majú tieto centrá slovenský jazyk a reálie s využitím medzipredmetových vzťahov. Napriek pedagogickej úspešnosti centier a dobrým výsledkom žiakov, predsa len sa vynárajú aj problémy. Už tradične je najvážnejším nedostatok vhodných priestorov, resp. potreba ich prenájmov. Vďaka dotačnej politike ÚSŽZ, ako aj dobrej spolupráci so Zastupiteľským úradom v Londýne, sa ich na prospech funkčnosti centier darí preklenúť. V tejto súvislosti predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip prisľúbil, že úrad pod jeho vedením bude aj týmto spôsobom činnosť vzdelávacích centier podporovať.

Ba (Hons)  Mária Pacherová, riaditeľka Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku v Dubline vychádza vo svojej práci z doterajších pozitívnych skúseností, veď Vzdelávacie centrum v Dubline, ktorého bola zakladateľkou, pracuje už úctyhodných 13 rokov. Za ten čas prešlo viacerými úskaliami, avšak podľa jej slov „aj v tomto prípade podal pomocnú ruku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí formou grantového programu (prenájom priestorov) a tiež na výbornej úrovni bola i spolupráca s naším zastupiteľským úradom.“

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Dubline sa stalo za viac ako desaťročie rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou, vyučovací proces a následné vedomosti detí si pochvaľujú a oceňujú aj ich rodičia. Mária Pacherová sa v debate zmienila, že centrum v Dubline nie je jediným v Írskej republike. Postupne vznikli na podobnej báze aj centrách v ďalších mestách – Galway a Killarney. V celom Írsku navštevuje centrá v súčasnosti už viac ako 200 detí našich krajanov. Navyše, M. Pacherová sa iniciatívne chopila aj založenia Vzdelávacieho centra v meste Lurgan v Severnom Írsku.

Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, v závere pracovnej návštevy riaditeliek Vzdelávacích centier v Birminghame a Dubline ocenil ich aktivity a obetavosť, s akou aj na úkor svojho voľného času a súkromia v rodinách, napomáhajú rozvíjaniu slovenskosti formou výučby slovenčiny v najmladšej generácii Slovákov v krajanských komunitách na britských ostrovoch. Zajedno poďakoval za pozvanie do predmetných Vzdelávacích centier s prísľubom, že len čo mu to pracovné povinnosti dovolia, rád sa s ich činnosťou oboznámi pri pracovnej návšteve našich krajanov v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Írskej republike. Okrem toho, že prisľúbil pomoc úradu aj v ďalšom období, vyzval D. Smalley a M. Pacherovú, aby sa zapojili svojimi podnetmi a poznatkami do diskusie pri tvorbe novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2021-2025.

 

Na titulnej fotografii:

Dagmara Smalley (zľava), Milan Ján Pilip a Mária Pacherová počas pracovnej návštevy na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.