Ďalší krok k zrodu Pamätníka slovenského vysťahovalectva

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava na svojom zasadnutí vo štvrtok 25. júna 2015 veľkou väčšinou hlasov vyslovilo súhlas s vybudovaním Pamätníka slovenského vysťahovalectva na území hlavného mesta SR Bratislava.

Iniciátormi a spracovateľmi schváleného materiálu boli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva.