Ďalší krok na ceste k Pamätníku slovenského vysťahovalectva

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava na svojom zasadnutí dňa 25.júna 2015 veľkou väčšinou hlasov vyslovilo súhlas s vybudovaním Pamätníka slovenského vysťahovalectva na území hlavného mesta SR Bratislava.
Iniciatórmi a spracovateľmi schváleného materiálu sú Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva.