Daša Kralova – noblesná dáma slovenského folklóru v Chorvátsku

Letnú školu výučby choreografie ľudového tanca regiónov Slovenska a jej III. ročník organizovali v  Bratislave (na prelome júna a júla 2012) Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov (ÚJOP CĎV UK), Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského  a Vysoká škola múzických umení, ktorej garantom je  Doc. Ján Blaho. Letnú školu už po tretí raz absolvovala aj rodáčka z chorvátskych Našíc, naša krajanka Darinka Silađi, ktorá je známa pod menom Daša Kralova.

Práve túto mimoriadne všestrannú folkloristku, aktivistku a organizátorku Matice slovenskej v Chorvátsku, dopisovateľku mesačníka Zväzu Slovákov v Chorvátsku Prameň, vedúcu rôznych tanečných skpín, pedagogičku, moderátorku programov folklórnych festivalov, ale aj Rádia Našice, tanečníčku, speváčku … – jedným slovom neuveriteľne všestrannú a talentom nadelenú ženu práve v kontexte Letnej školy choregografie predstavila v profilovom rozhovore pre internetové médiá Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Olgica Služek, tajomníčka Matice slovenskej Miljevci.

Z rozhovoru, ktorý v plnom znení prinášame na portáli slovenskezahranicie.sk, vyberáme:

Je takmer tradíciou, že naše slovenské súbory v Chorvátsku si pozývajú choreografov zo Slovenska, keď sa chcú naučiť nový tanec.  Prečo je tomu tak?

Odpoveď je potrebné hľadať v súboroch, ktoré to praktikujú. Pravdou je, že pomerne málo ľudí v rámci slovenskej menšiny má vedomosti a vôľu pôsobiť ako choreograf. No nájdete aj takých, ak, pravda, pátrate. Prednosťou choreografov zo Slovenska môže byť to, že prichádzajú z prostredia, ktoré  im je blízke s množstvom pôvodného materiálu a preto ich choreografie môžu byť viac autentické. Na druhej strane, za veľký nedostatok tohto riešenia považujem skutočnosť, že sa materiál z iného prostredia aplikuje v prostredí, ktorý choreograf  dôkladne nepozná, a najmä to, že ďalšie nacvičovanie sa koná potom bez jeho dozoru. Každý súbor  túto otázku rieši podľa vlastného vedomia a svedomia. Ja som otvorená spolupracovať, ak ľudia majú jasný cieľ – a to bez ohľadu či ide o Slovákov, Chorvátov alebo príslušníkov niektorej inej národnosti.
 

CELÝ ROZHOVOR S DAŠOU KRALOVOU ČÍTAJTE  NA:

 

www.slovenskezahranicie.sk