Delegácia vojvodinských Slovákov na ÚSŽZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v piatok 22. februára 2013 v priestoroch úradu delegáciu vojvodinských Slovákov. Informoval ich o podmienkach práce úradu,  o aktuálnych možnostiach dotačného systému ako aj o úspešnom prechode na elektronický systém podávania žiadostí o dotácie.

Igor Feldi, farár slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, informoval o procese obnovy pazovského kostola. Mimochodom, je to chrám s najstaršou evanjelickou vežou v celej bývalej monarchii. Kostol je v zlom stave a na jeho obnove sa bude angažovať aj obec. Zároveň informoval o prácach na celocirkevnom archíve v Starej Pazove, pričom sa poďakoval za doterajšiu pomoc a podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci prác na archíve dochádza k významným objavom historických dokumentov.

Miroslav Pap, člen správnej rady Matice slovenskej v Srbsku, informoval o činnosti Matice a jej ďalších plánoch, medzi ktorými je aj rozvoj detského divadla a vytváranie tradície osláv príchodu prvých Slovákov do Pazovy. V spolupráci s obcou obnovujú hroby dejateľov, ktorí nemajú potomkov.

Katarína Verešová,  archivárka Ústredného archívu slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, informovala o  výskumnej činnosti medzi Slovákmi. Pripravujú projekt, v rámci ktorého navštívia aj odľahlé vidiecke miesta a zozbierajú zostávajúce historické dokumenty, aby mohli byť následne archivované a predstavené verejnosti.