Delegácia z chorvátskeho Jelisavca na pôde ÚSŽZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde úradu v prítomnosti svojho podpredsedu Petra Prochácku v piatok 14. februára 2014 delegáciu Matice slovenskej z chorvátskeho Jelisavca vedenú jej predsedom Vladom Hulakom a členom výkonného výboru Zdravkom Kralikom. Hostia informovali o podujatiach miestnej organizácie s akcentom na kultúrne aktivity a poukázali na niektoré rezervy v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku.

Igor Furdík informoval o pripravovanom zasadnutí odborných komisií pre posudzovanie žiadostí krajanov o podporu projektov. Vyzdvihol skutočnosť, že sa opäť podarilo skrátiť lehotu pre posudzovanie projektov a poskytovanie finančnej podpory. Vyjadril poďakovanie prítomným funkcionárom za ich obetavú prácu v prospech slovenskej menšiny nielen v obci Jelisavac, ale aj v celoštátnom meradle. Zároveň potvrdil jeho obdiv folklórnym slovenským súborom, ktoré sa prepracovali na vysokú a atraktívnu interpretačnú úroveň.

Predseda ÚSŽZ poukázal na potrebu posilniť úroveň vyučovania na ZŠ v slovenskom jazyku a navrhol úzku spoluprácu pri budovaní materskej škôlky, čo zabezpečí rozvoj jazykovej identity od najmladšieho detského veku. Ocenil skutočnosť, že veľa mladých ľudí sa primerane veku venuje slovenskému kultúrnemu dedičstvu v činnosti folklórnych súborov v obci Jelisavac.

Informácie o určitých problémoch súvisiacich s personálnymi zmenami vo Zväze Slovákov v Chorvátsku prijal I. Furdík s pochopením, pričom vyjadril presvedčenie, že ich riešenie bude prebiehať v súlade s demokratickými zásadami spolupráce, v súlade s pozitívnymi tradíciami činnosti zväzu a miestnych odborov Matíc slovenských v Chorvátsku. Zväz Slovákov v Chorvátsku sa vyznačuje kvalitnou a pozitívnou činnosťou, s ktorou je spätý veľký rozvoj života slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskej republike.