Deň Slovákov v Maďarsku: Alkár pozýva na najväčší sviatok

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) v spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM), Slovenskou národnostnou samosprávou obce Alkár, Samosprávou obce Alkár a Slovenským inštitútom v Budapešti, ďalej s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva ľudských zdrojov a Egererdő Zrt. usporiadajú v Alkári (Novohradská župa) v sobotu 2. júla 2016 najväčší každoročný sviatok Slovákov v Maďarsku – Deň Slovákov v Maďarsku. Na podujatí sa zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Celodenná séria programov, ako uvádza portál www.luno.hu , odštartuje o 12.00 h otvorením miestnej historickej výstavy fotografií v telocvični miestnej základnej školy. V rámci ekumenickej pobožnosti, ktorá sa začne o 14.00 h na prírodnom javisku Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, odovzdá vyznamenania Za našu národnosť. Po odovzdaní Ceny Štefana Lamiho bude nasledovať tematický galaprogram regionálnych stredísk ÚKSM „Požehnaj, Pane, ľud náš pracovitý”. Po následnej prehliadke ľudových odevov program zavŕši Slovenská veselica, ktorej začiatok je naplánovaný na 18.00 h.  hodinu.

Podujatie spestrí množstvo sprievodných podujatí: predstavia sa inštitúcie CSSM, uskutoční sa ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia regionálnych stredísk ÚKSM, hravé spoznávanie lesa a prezentácia lesníctva, výstava minerálov, prehliadka oblastného domu, prezentácia tradičných remesiel, či výstava najkrajších knižných obalov Vydavateľstva Kalligram.

Titulná fotografia: IMRICH FUHL

 

DEŇ SLOVÁKOV V MAĎARSKU 2015: TELEKGERENDÁŠ 

http://www.uszz.sk/sk/den-slovakov-v-madarsku-sa-zaskvel-hojnostou-porozumenim-i-novymi-vyzvami—ocenil-ich-aj-igor-furdik-predseda-uszz