Deň Slovákov v Maďarsku: v Békešskej Čabe slávia 300. výročie znovu založenia mesta – symbolu slovenskosti na celej Dolnej zemi

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku srdečne pozýva na oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. júla 2018 v Békešskej Čabe. V slávnostnom programe dňa, ktorý sa v tomto roku nesie v atmosfére významného jubilea Slovákov v Maďarsku – 300. výročia znovu osídlenia týchto priestorov Dolnej zeme v Uhorsku Slovákmi, udalosti so silným politicko-spoločenským, kultúrno-duchovným a aj sociálno-ekonomickým dosahom a odkazom pre celú históriu slovenského národa, sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Celodenný program zahŕňa viacero kultúrnych, spoločenských, prezentačných, ako aj voľnočasových a jarmočných podujatí a aktivít (viď v prílohe vo fotogalérii), tradičnou slávnosťou Dňa Slovákov v Maďarsku je aj uvedenie a vyznamenanie osobností a organizácií spoločensko-politického, kultúrneho a duchovného života Slovákov v Maďarsku poctou  Za našu národnosť počas ekumenickej pobožnosti v Malom evanjelickom kostole (od 13.30 h).

V predpoludňajších hodinách v Slávnostnej sieni Radnice v Békešskej Čabe sa uskutoční predstavenie knihy Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe (od 10.00 h). Popoludní  na javisku na Námestí sv. Štefana odovzdajú aj Cenu Štefana Lamiho (od 16.00 h), od 19.00 h sa na dvore Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čaby odvinie  Slovenský ples.

Organizátori Dňa Slovákov v Maďarsku dávajú do pozornosti okrem viacerých sprievodných podujatí aj Dolnozemský jarmok, ktorý sa koná na Námestí sv. Štefana s účasťou slovenských remeselníkov z Rumunska a Srbska.

 

X                           X                          X

 

V roku 2018 si pripomíname 300 rokov od prvého doloženého skupinového príchodu Slovákov do Békešskej oblasti, kde v roku 1718 slovenskí evanjelici založili terajšie mesto Békešská Čaba, ako prvú obec v maďarskej časti Dolnej zemi. Najskôr kráľovská komora a neskôr i sám nový majiteľ veľkej časti poľností Békešskej župy Ján Juraj Harruckern (roku 1729 povýšený na baróna a r. 1729 menovaný za hlavného župana) sa po vyhnaní Osmanov z tejto vyľudnenej a spustošenej časti Dolnej zeme rozhodol osídliť ju novými prisťahovalcami. Správcom osídľovania jeho majetku zámerne poveril evanjelického šľachtica,  pochádzajúceho z Turca: Mikuláša Thuróczyho. Žiada sa pripomenúť, že okrem slovenských sprostredkovateľov osídľovania, prví Slováci sa tu jednotlivo nachádzali už v roku 1717.

 

O ZRODE A HISTÓRII

SLOVENSKEJ BÉKEŠSKEJ ČABY

ČÍTAJTE NA PORTÁLI OSLOVMA.HU:

Ján Jančovič:  Tri storočia Slovákov v Békešskej Čabe

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/1348-tri-storoia-slovakov-v-bekeskej-abe