Deň slovenskej kultúry v Novej Belej

V poslednú júnovú nedeľu sa v Novej Belej uskutočnil Deň slovenskej kultúry na Spiši, ktorý je súčasťou XX. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.  Divákom sa prezentovali domáce i slovenské folklórne súbory, dychovky i hudobné skupiny. Srdcia viacerých divákov opäť zabúšili silnejšie, keď počuli krásne slovenské ľudové melódie a pozerali tance v podaní jednotlivých kolektívov.

Podujatie otvorila domáca dychovka dekana F. Móša, ktorá pozdravila divákov a naladila ich na vľúdne slovenské melódie. Moderátorka podujatia D. Mošová, uviedla, že dychovka pôsobí už dlhé roky a počas svojho pôsobenia získala viaceré ocenenia na podujatiach doma i v zahraničí. Po nich javisko patrilo generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi a konzulovi SR v Krakove T. Kašajovi, ktorí sa prihovorili zhromaždeným.  Ľ. Molitoris prezentoval knihu J. S. Łatku – Pochopiť Durštín (poľ. Zrozumieć Durzsztyn), ktorá bola iba deň predtým, 29. júna, uvedená v Durštíne, kde sa konalo aj autorské stretnutie.

Svieži vánok spišských piesni preniesol na javisko DFS Javorinky z Krempách pod vedením M. Wnękovej. Vystriedala ho mládežnícka ľudová hudba z Novej Belej, ktorá zahrala na ľudových nástrojoch v sprievode svojich školiteľov. Táto skupina vznikla vďaka realizácii projektu výcvik hry na ľudové nástroje, ktorý sa vlani konal v Novej Belej. Krásu podpolianskeho folklóru preniesli so sebou na javisko členovia FS Očovan z Očovej. Vo svojom programe zabávali divákov peknými spevmi, ale aj tancami mladších i starších interpretov. Zmena žánru nastala pri vystúpení mládežníckej dychovky z Kacvína, ktorá zahrala nielen známe slovenské pochody, valčíky, ale aj moderné skladby, čo sa divákom veľmi páčilo. Jednako prevládal folklórny motív a v tomto duchu sa prezentoval FS Hajduky z Vyšných Lápš, ktorý vedie D. Mošová. Mládenci a devy si rázne zatancovali a zaspievali. Pôsobia síce len dva roky, ale vypracovali sa na peknú úroveň.    

Po nich scéna patrila FS Ľubovňan zo Starej Ľubovne, ktorý pozdravil publikum viacerými tancami a piesňami z niekoľkých regiónov Slovenska. Zaujímavý v jeho podaní bol tanec s varechami. Ako predposledný sa divákom predstavil domáci folklórny súbor Spiš pod vedením J. Majerčáka. Prezentovali zhromaždeným pásmo spišských a slovenských piesni a tancov. Ako bolo uvedené pôsobia už 65 rokov. Záverečná časť podujatia patrila hudobnej skupine Galaxia z Nižnej na Orave, ktorá zahrala populárne slovenské ľudové pesničky, poľské piesne a pozvala všetkých prítomných k spoločnému spevu i do tanca.

Všetci účinkujúci získali pamätné diplomy a sošky. Organizátorom podujatia bol Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Miestnou skupinou SSP v Novej Belej, Oravským osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne a Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade. Finančne podujatie podporilo Ministerstvo administratívy a digitalizácie Poľskej republiky a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

šéfredaktorka časopisu ŽIVOT

FOTO: autorka