Deň slovenskej poézie a prózy v Poľsku

Slovenský dom v obci Vyšné Lapše sa vo štvrtok 8. júna 2017 zmenil na dom slovenskej poézie a prózy. Éterom sa niesli vznešené verše a slová slovenských klasikov, ale aj vtipné bonmoty či smutné príbehy slovenských prozaikov. V tento deň sa tu totiž konala recitačná súťaž Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča. Zúčastnilo sa jej celkovo 35 slovenských detí z poľských škôl, kde sa vyučuje slovenský jazyk, teda zo základných škôl v Kacvíne, Nedeci, Krempachoch, Novej Belej, Jurgova a Vyšných Lápš, ako aj gymnázií v Krempachoch a Nižných Lapšoch.

Výkony recitátorov hodnotila porota v zložení generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, odborná pracovníčka Oravského kultúrneho strediska pre divadlo a prednes Mária Janotíková a riaditeľka Základnej školy v Babíne Anna Kurčinová. Keďže sa všetci súťažiaci pripravili naozaj poctivo a nikomu nebolo možné uprieť snahu o čo najlepšie prednesenie vybraného diela, mala porota skutočne veľmi ťažkú úlohu, a preto bolo v niektorých kategóriách udelených aj viac ocenení.

Za svoje výkony si víťazi odniesli pekné ceny nakúpené do súťaže z grantu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj z prostriedkov Spolku Slovákov v Poľsku. Víťazní gymnazisti zároveň získali voľné vstupy na svetoznámy Európsky festival ľudových remesiel do Kežmarku, ktoré do súťaže poskytlo mesto Kežmarok v spolupráci s generálnym konzulátom v Krakove. Ten venoval aj sladkosti pre všetkých zúčastnených, Slovenský inštitút vo Varšave zas slovenské knižky. Naprázdno neobišli ani súťažiaci, ktorým sa tentoraz nepodarilo vyjsť na pomyselné stupne víťazov a odniesli si sladkosti i drobné pozornosti z Vydavateľstva a tlačiarne Spolku Slovákov v Poľsku.

 

Výsledky recitačnej súťaže

Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča

 

Mladšia skupina (1. – 3. ročník ZŠ) – poézia

1. Faustyna Galowiczová (3. roč. ZŠ Kacvín) – Ján Turan: Nekonečná báseň o slonoch a telefónoch

1. Emilia Brzyzeková (3. roč. ZŠ Krempachy) – Zorica: O chorom Žabiačikovi

2. Andrzej Krupa (2. roč. ZŠ Jurgov) – Krista Bendová: Ako Jožko Pletko poobliekal všetko

3. Zuzanna Galarowiczová (2. roč. ZŠ Nová Belá) – Škola

3. Piotr Wojtas (2. roč. ZŠ Jurgov) – Krista Bendová: Ako Jožko Pletko poobliekal všetko

Cena poroty

Patryk Dyda (3. roč. ZŠ Kacvín) – Ondrej Nagaj: Komár

 

Mladšia skupina (1. – 3. ročník ZŠ) – próza

1. Julia Chowaniecová (3. roč. ZŠ Krempachy) – Nataša Tanská: S dievčiskom sa nehráme

2. Oliwia Łojeková (2. roč. ZŠ Nová Belá) – Hlúpy chlapček

3. Anna Šefčíková (2. roč. ZŠ Krempachy) – Václav Šuplata: Namyslené vajce

 

Staršia skupina (4. – 6. ročník ZŠ) – poézia

1. Anna Szpernogová (6. roč. ZŠ Kacvín) – Daniel Hevier: Veľké myšlienky malého človeka

2. Natalia Bryjová (6. roč. ZŠ Nová Belá) – Mária Rázusová-Martáková: Ranená breza

2. Marta Ciągwová (5. roč. ZŠ Jurgov) – Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

3. Piotr Gryglak (5. roč. ZŠ Vyšné Lapše) – Báseň pre mamu

Ceny poroty

Júlia Pacygová (4. roč. ZŠ Krempachy) – Jana Humeníková: Káčer

Kamil Pacyga (6. roč. ZŠ Krempachy) – Daniel Hevier: Veľké myšlienky malého človeka

 

Staršia skupina (4. – 6. ročník ZŠ) – próza

1. Kamila Łukaszová (5. roč. ZŠ Krempachy) – Klára Jarunková: O škole, do ktorej sa nedalo prísť načas

2. Gabriel Skwarek (6. roč. ZŠ Nová Belá) – Karol Bielek: Zlatý peniaz

3. Maria Piwowarczyková (6. roč. ZŠ Kacvín) – Maroš Madačov: Bohatstvo slovenského národa

 

Skupina gymnazistov (1. – 3. ročník gymnázium) – poézia

1. Lidia Milaniaková (3. roč. gymnázium Nižné Lapše) – Miroslav Válek: Jesenná láska

2. Stanisław Galowicz (1. roč. gymnázium Nižné Lapše) – Andrej Sládkovič: Marína

3. Dagmara Długa (2. roč. gymnázium Krempachy) – Elena Čepčeková: Mám štrnásť rokov

 

MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

FOTO: AUTORKA