Deň slovenských novinárov v Maďarsku v znamení 35 rokov TV-relácie Domovina

Bolo viac ako symbolické, že Deň slovenských novinárov v Maďarsku, ktorým si 4. októbra každoročne pracovníci médií, redaktori, reportéri, publicisti, moderátori a fotografi z tlačených či elektronických a aj internetových masovokomunikačných prostriedkov v slovenskom jazyku a šíriacich tým informácie v slovenčine pre slovenskú národnostnú menšinu v Maďarsku, pripomínajú v deň zrodu týždenníka Ľudové noviny pred 61 rokmi, sa tentoraz konal v Békešskej Čabe. Mesto – symbol celej slovenskej Dolnej zeme nielen v Maďarsku, žije stále v prečudesnom roku 300. pripomienky na jeho znovuosídlenie slovenskými prisťahovalcami, predovšetkým z regiónov Horného Uhorska – Novohradu, Hontu či Gemera. Práve výročím mesta orámoval vo štvrtok 4. októbra svoj prívet hostiteľ – Michal Lásik, predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, ktorý nezabudol v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu pripomenúť významný kontext aj príspevok Čabänov do vydavateľskej histórie Slovákov v Maďarsku v dávnej minulosti i súčasnej prítomnosti. Napokon, legendárny Čabiansky kalendár, ako aj časopis Čabän sú organickým a živým svedectvom životaschopnosti mediálnych i vydavateľských snáh jedného z centier slovenskej vzdelanosti a kultúrno-duchovného zázemia dolnozemských Slovákov.

Tohtoročné oslavy Dňa slovenských novinárov  Maďarsku sa niesli viac v "obrazovo-slovnom televízno-rozhlasovom ladení", na rozdiel od vlaňajška, keď bolo leitmotívom sviatočného dňa 60. výročie Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku. Tentoraz prevzali rolu prvých huslí jubilujúci televízni a rozhlasoví publicisti, reportéri a moderátori: vysielanie Maďarskej televízie (MTVA) v slovenskom jazyku uvádza už 35 rokov reláciu v slovenskom jazyku DOMOVINA (predtým Naša obrazovka), kým Náboženská rubrika rozhlasovej relácie V MATERINSKOM JAZYKU slávi svoje 25-ročné jubileum.  Preto sa doširoka rozprestrel v Áchimovej sieni priestor, slovo, zvuk aj obraz práve pre redaktorov oboch médií a spomínaných relácií, ktoré slovenské redakcie produkujú v Segedíne.

Užitočnosť a prínos televíznej a rozhlasovej tvorby v národnostných redakciách MTVA ocenila vo svojom príhovore tak Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj János Mucsányi, šéfredaktor MTVA. Obaja sa zhodli najmä v tom, že vysielanie pre menšiny v ich národnom jazyku, ktoré je súčasťou programovej štruktúry verejnoprávnej MTVA, je významným a potrebným mediálnym, najmä však kultúrno-duchovným a sociálno-spoločenským obohacujúcim faktorom až fenoménom v súžití a vzájomnom vnímaní sa väčšinového maďarského obyvateľstva s občanmi Maďarska hlásiacimi sa v konkrétnom prípade k slovenským predkom či k slovenskej národnosti. Potvrdením tejto skutočnosti bol samotný rámec slávnostného dňa, ktorý sa konal dvojjazyčne, keď každý z vystupujúcich predstaviteľov Slovákov v Maďarsku svoju reč prezentoval – tlmočiac tak vlastne sebe samému, aj v maďarčine.

Postupne pred publikum a hostí podujatia, na ktorom sa v svornosti pozitívnych mediálnych zámerov na prospech ďalšieho rozvíjania slovenskej menšiny zišli okrem predstaviteľov Kultúrneho výboru CSSM, kultúrnych pracovníkov, zástupcov cirkví a osobností slovenského duchovného života v Maďarsku aj osobnosti žurnalistiky (vrátane bývalých šéfredaktorov Ľudových novín, publicistov, spisovateľov a básnikov – Gregora Papučka, Zoltána Bárkányia Valkána, Imrich Fuhla, Evy Fábiánovej…), predstúpili oslávenci.

Rozhlasová publicistka Ildiko Makaiová predstavila profil rozhlasovej relácie  V materinskom jazyku a duchovný, vzdelanostný a najmä jazykový dosah Náboženskej rubriky, vedúca redaktorka slovenskej televíznej Domoviny Zuzana Antalová uviedla mimoriadne podnetný dokument o histórii relácie aj v kontexte jej predchodkyne s názvom Naša obrazovka, aby vzápätí prevzala sympatickú pozornosť z rúk Evy Fábiánovej, šéfredaktorky Ľudových novín – úhľadný archívny výber článkov, ktorými Ľudové noviny približovali rozmanitosť aktivít slovenskej redakcie Domovina vo vysielaní MTVA. Kým ďalší redaktor Domoviny Ján Bencsik prijal gratulačnú kyticu od Tünde Tuškovej, riaditeľky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe.

V družnej debate počas slávnostného dňa poznamenaného príjemnosťou čabianskeho babieho leta, sa odvíjali v novinárskom prostredí témy spojené s novými výzvami Slovákov v Maďarsku. S vedomím, že práve ich objavnosť v zodpovednom nastoľovaní nových námetov vrátane kritických až chúlostivých v živote slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, môže byť len a len nápomocnou v posilňovaní slovenskosti v prostrediach obcí, miest a žúp, v ktorých Slovákom leží na srdci aj na jazyku starosť o súcu budúcnosť ich pretrvania a utužovania aj skrze slovenskú reč prinavracajúcej im historickú pamäť a s ňou aj hrdosť na ich predkov!

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR