Deň zahraničných Slovákov 04.-06. júl 2011 v Bratislave

Deň zahraničných Slovákov 2011 ponúkne v réžii ÚSŽZ a jeho partnerov hodnotné spomienkovo-spoločenské, kultúrne, oddychovo-zábavné a gurmánske podujatia.

Už od roku 1993 si 5. júla pripomíname Pamätný deň zahraničných Slovákov. Je súbežný so štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda a majú ho na zreteli aj slovenské komunity vo svete. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) v snahe spájať krajanov v ich rodnej vlasti organizuje tento rok v hlavnom meste Slovenskej republiky Deň zahraničných Slovákov a v jeho rámci viacero podujatí, pričom samotný Pamätný deň zahraničných Slovákov je organizovaný pod záštitou Ivety Radičovej, predsedníčky vlády Slovenskej republiky.


"zatisie

Dolnozemské dotyky: Chlieb náš každodenný. Nadlak, Rumunsko.

Na internetovej stránke ÚSŽZ, ako aj na facebooku, budeme postupne prinášať informácie o príprave jednotlivých podujatí, ich obsahu, výnimočnosti či príťažlivosti tak z pohľadu ich spoločenského významu pre slovenskú verejnosť, ako aj z hľadiska prezentácie našich krajanov, žijúcich v zahraničí a ich ľudskej a emotívnej súvzťažnosti k svojej bývalej vlasti či domovine ich predkov. Ambíciou jednotlivých podujatí je v tomto kontexte vyslať zreteľné posolstvo pozitívneho vzťahu Slovenskej republiky ku všetkým svojim krajanom, prejaviť úprimnú vďaku za úsilie, akým po stáročia uchovávajú vzťah a úctu k rodnému jazyku, slovenské povedomie i tradičné kultúrne a duchovné cennosti, príznačné pre črty charakteru Slovákov, kdekoľvek v šírom svete žijúcich a pôsobiacich. Motiváciou pre našich krajanov, konkrétne v prejavení sa Slovákov žijúcich na historickej Dolnej zemi v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, je počas Dolnozemského jarmoku ukázať širokej verejnosti z Bratislavy a ďalších miest Slovenska fortieľ remeselníkov, krásu ľudovej kultúry a tradícií, vône a chute dobrôt z kuchyne dolnozemských Slovákov, sprevádzané komunikáciou v ľúbeznej, mäkkej, sem-tam až archaickej slovenčine, ktorej sa veru oddá načúvať…
 

"izba

Dolnozemské dotyky: Za dverami dedovizne. Sarvaš, Maďarsko.

PROGRAM DŇA ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

4. júl 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 1 v Bratislave, 12.00 h.

Výstava Pavla Čániho

Akademický maliar Pavel Čáni (1953), absolvent výtvarných škôl v Novom Sade a Belehrade, patrí medzi najznámejších slovenských maliarov zo srbskej Vojvodine. Na verejnosti sa prezentuje samostatnými výstavami od roku 1980, na Slovensku vystavoval napr. roku 2004 v prezidentskom paláci. Tvorí vo viacerých výtvarných technikách. Autor sa osobne zúčastní na vernisáži výstavy.

5. júl 2011

Sad Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke, 10.00 h.

Slávnostné stretnutie pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva

Základný kameň položili v petržalskom parku roku 2000 ako prvý hmatateľný krok Slovenskej republiky pripomínajúci súčasníkom osudy Slovákov, ktorí sa v rozličných časoch a za rôznorodých okolností vyberali do sveta. Mnohí z nich sa natrvalo usadili na všetkých obývaných kontinentoch, nezabudli na svoj slovenský pôvod, udržali si národné povedomie a mnohorakými aktivitami zostávajú prirodzenou súčasťou našich dejín. Po príhovoroch oficiálnych hostí bude nasledovať kultúrny program krajanských folkloristov a hudobníkov.

5. júl 2011

Stará Tržnica na námestí SNP v Bratislave, 10.00 h – 22.00.h

Dolnozemský jarmok

Dolnozemský jarmok striedavo organizujú Slováci žijúci v Maďarsku, Rumunsku a vo Vojvodine, na Slovensku sa bude konať prvýkrát. Prídu naň ľudovoumeleckí výrobcovia, majstri remeselníci, insitní maliari, aby predstavili svoju zručnosť a ponúkli krásne tradičné výrobky.

Osobitne lákavé bývajú tradičné dolnozemské gastronomické chute jedál s lákavými pôvodnými názvami: pirohe, opekance, palacinky, rejteša, makový koláč, baránča z cukru, pampúche, lepňa, herouke, gulaš, šusťovníke, kiflíke, ťufty, kysnuté koláče, salovie buchtičke, kifle, svadobnvo koláča, klobása, domáci sapún, pečené jablká, brdovce, rezance, šiflíčky, griliaš, opekance s makom, tarhoňa s klobásou, opekance s makom a so syrom, petrovská klbása, kysáčska sárma, capalov a mnohé ďalšie dobroty.

Počas jarmoku budú účinkovať krajanské folklórne súbory, ľudové hudby, speváci, citaristi, harmonikári a divadelníci zo všetkých troch regiónov. O 20.00 hod. sa rozprúdi na verejnom priestranstve pred tržnicou ľudová veselica.
 

5. júl 2011

Púť na Devín

Výstup na staroslávny hrad a uctenie si štátneho sviatku Slovenskej republiky – sviatku sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, 15.30 h.

6. júl 2011

Ustanovujúce zasadnutie Zboru poradcov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Novovytvorený poradný orgán ÚSŽZ sa bude zaoberať prípravou materiálov analytického, koncepčného a operatívneho charakteru v oblasti tvorby a výkonu štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí.
 

"insita

Dolnozemské dotyky: Insitné pohladenie duše. Kovačica, Srbsko.

Hlavní organizátori a spoluorganizátori:

"Loga

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky, Bratislavským samosprávnym krajom, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Mestskou časťou Bratislava – Petržalka, Mestskou časťou Bratislava – Devín, Čabianskou organizáciou Slovákov – Domom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v Maďarsku, Demokratickým zväzom Slovákov v Rumunsku, Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Kraska v Nadlaku v Rumunsku, Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Srbsku, Združením spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku z Bulharska, Srbska, Maďarska, Rumunska, Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Migráciou SK a Dotykom ľudskosti.

"bidlo

Dolnozemské dotyky: Utkané príbehy stáročí. Padina, Srbsko.

Na stiahnutie:

Plagát – Dni zahraničných Slovákov

Plagát – Dolnozemský Jarmok