Deň zahraničných Slovákov s vrúcnosťou, šarmom i štedrosťou

V kontexte 5. júla a Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale aj v celom slovenskom zahraničí pripomenieme pamätný Deň zahraničných Slovákov.  Sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti prakticky už od začiatku 18. storočia, keď Slováci začali osídľovať Dolnú zem a jej oblasti v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku, si pripomíname od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj slovami jeho predsedu Jána Varša považuje sviatok Dňa zahraničných Slovákov za prejav rešpektu k našim dejinám, ktoré vytvárali a spolutvorili naši predkovia nielen na území súčasného Slovenska, ale svojím osobnostným vkladom, pracovným a profesijným fortieľom, významom a úspechmi v oblasti politiky, vynálezcovstva, vedy a techniky, ako aj spoločensko-kultúrnymi i duchovnými odkazmi, aj v blízkej či ďalekej cudzine. Preto im vzdávame vďaku i obdiv, sú nedeliteľnou súčasťou nášho slovenského sveta.

 

NA ČO VŠETKO ÚSŽZ A KRAJANIA POZÝVAJÚ

V tomto roku, keď si Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripomína aj 10. výročie svojho vzniku a činnosti na prospech našich krajanov v záujme rozvíjania a potvrdzovania ich slovenskosti, zvyšovania národného povedomia a zachovávanie kultúrnej a duchovnej identity, bude mať pripomienka Dňa zahraničných Slovákov obzvlášť sviatočný šat i samotný program. Tradičné pripomienkové stretnutie pri základnom kameni potenciálneho Múzea slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa, vernisáž fotografickej výstavy na nádvorí Starej radnice pri príležitosti 10 rokov činnosti ÚSŽZ, ako aj následný historický večerný slávnostný program krajanov na Hlavnom námestí na scéne Kultúrneho leta hlavného mesta Bratislavy – podujatia v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, to všetko dodáva celému dňu nielen patričnú dôstojnosť a lesk, ale aj významové posolstvo. Slováci žijúci v zahraničí vďaka organizačnému úsiliu ÚSŽZ v hlavnom meste všetkých Slovákov dajú o sebe znať čosi viac ako doposiaľ. Nevtieravo, so šarmom, najmä však s úprimnou vrúcnosťou k ich materskej krajine – Slovensku.

PRIPOMIENKA V SADE JANKA KRÁĽA

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine, si uctí  Deň zahraničných Slovákov pripomienkou, ktorá sa uskutoční v utorok 5. júla 2016  v Bratislave. ÚSŽZ pozýva na stretnutie pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke o 10.00 h. Jeho súčasťou bude krátky kultúrny program, v ktorom po príhovoroch predsedu ÚSŽZ Jána Varša a hostí vystúpi komorný zbor V. F. Bystrý zo Srbska.

Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva položili v historickom petržalskom parku v roku 2000, pričom predstavuje 4,5-tonový kus neopracovaného červeného mramoru z Tardošovského lomu. Kameň, ktorý v priestore korešponduje so sochou štúrovského básnika Janka Kráľa, darovali Slovensku naši krajania z Maďarska. ÚSŽZ ho vníma aj ako symbolický základ budovania potenciálneho Múzea slovenského vysťahovalectva.

 

10 ROKOV ÚSŽZ CEZ OBJEKTÍV FOTOGRAFOV

V podvečer o 17.00 h pozýva ÚSŽZ Bratislavčanov, krajanov, zvyknuvších práve o tom čase prežívať dovolenkové chvíle na Slovensku, ale aj všetkých návštevníkov Bratislavy, na vernisáž fotografickej výstavy KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006 – 2015(ÚSŽZ a Slováci žijúci v zahraničí v objektíve fotografov), ktorej kurátor – publicista Ľudo Pomichal využil okrem vlastnej tvorby aj snahu krajanských fotografov na spolupodieľaní sa priblíženia života Slovákov v zahraničí so zámerom prezentovať ich dialóg  s materskou krajinou skrze komunikáciu a podporu ich aktivít v rôznych oblastiach Slovenskou republikou prostredníctvom finančných grantov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vernisáž spríjemní vystúpenie Pilíšskeho tria (z obce Mlynky v Maďarsku), ktoré je znamenité svojim piesňovým a hudobným repertoárom.

 

ZELENÁ RATOLESŤ –

SLOVENSKÉ POZDRAVY SPOZA HRANÍC

Vrcholom Dňa zahraničných Slovákov v Bratislave bude slávnostný  kultúrny program k Pamätnému dňu zahraničných Slovákov s názvom Zelená ratolesť – Slovenské pozdravy spoza hraníc, ktoré koncipovala Milina Sklabinská, muzikologička a odborná pracovníčka ÚSŽZ, sa začnú na scéne Hlavného námestia o 19.30 h. V poldruhahodinovom programe pod režisérskou taktovkou Michala Babiaka a moderátorských vstupoch Štefana Bučka, sa v tematických celkoch predstavia hudobní sólisti, folklórne súbory, tanečníci. Prísľubom, že sa divákom nepochybne rozihrajú všetky žilky, je nielen samotný výpočet účinkujúcich, ale aj sám fakt, že sa do Bratislavy na galavečer zišli zo všetkých kútov sveta.

Z Kanady sa predstaví  Folklórny súbor Domovina a Folklórny súbor Východná, zo Spojených štátov husľová virtuózka Ivana Jašová, pôvodom z komunity vojvodinských Slovákov. Zo Srbska zaujme zborovým spevom aj Komorný zbor Viliam Figuš Bystrý, ako aj aj speváčka populárnej hudby Slovenka Benková . Počas galavečera sa predstaví aj klavirista Marek Stupavský, spevom zaujme aj Marek Andrej Kaňa.

Divákov nadchne aj prezentácia Pohyb divadla Stará Pazova, folkloristi si prídu na svoje, keď zakrepčia, zatancujú, zahrajú a zanôtia Slováci z rumunskej Dolnej zeme: Folklórny súbor Sálašan z Nadlaku je vopred visačkou pôsobivého folklóru s autentickosťou prostredia, z ktorého prichádza. Nuž a bratislavskému publiku sa s veľkou radosťou predstaví aj svetobežník Jozef Ivaška, všestranný spevák dá tentoraz prednosť piesňam o rodnom kraji…

 

PRÍĎTE MEDZI NÁS OSLÁVIŤ

NAŠU NEDELITEĽNÚ SLOVENSKOSŤ!

 

 

PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU PREDSEDNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE