Deň zahraničných Slovákov v Bratislave: vitajte, krajania, 5. júla v Sade Janka Kráľa a na Hlavnom námestí!

V piatok 5. júla 2019 v kontexte Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomíname pamätný Deň zahraničných Slovákov. Sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Slováci takto splynuvší so svetom však, našťastie v prevažnej miere, nezabúdajú na svoje korene, pôvod, jazyk, reč a kultúru. Zveľaďujú svoju slovenskosť,  dbajú o zachovávanie národného povedomia a kultúrnej identity. Deje sa tak prakticky už od začiatku 18. storočia, keď začali osídľovať Dolnú zem a jej oblasti v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. Deň zahraničných Slovákov ako sviatok všetkých našich krajanov si pripomíname od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine, si v tomto roku uctí Deň zahraničných Slovákov pripomienkou, ktorá sa uskutoční  v piatok 5. júla 2019 v Bratislave.

ÚSŽZ pozýva všetkých krajanov, z ktorých mnohí využívajú začiatok leta na dovolenkový pobyt či návštevu rodín a priateľov na Slovensku, na tradičné stretnutie v Sade Janka Kráľa v Petržalke, kde o 10.00 h v rámci symbolickej pripomienky položia zástupcovia krajanov kytice kvetov k základnému kameňu potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva za prítomnosti štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka, predsedu ÚSŽZ Jána Varša a predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského.

Deň zahraničných Slovákov a jeho pripomienka v roku 2019, podobne ako tomu bolo aj v roku 2018 je obzvlášť špecifická, pričom v historických súvislostiach výročí a udalostí s dejinným významom pre Slovensko a Slovákov, aj jedinečná. Kým vlani sme si na Slovensku i za hranicami našej vlasti v roku 25. výročia samostatnej slovenskej štátnosti pripomínali tzv. "osmičkový rok" v jeho pre náš národ osudových dopadoch a rozuzleniach 20. storočia (100. výročie vzniku 1. Československej republiky, storočnica Pittsburskej dohody, 100. výročie Martinskej deklarácie, 70. výročie februárových udalostí 1948 a následná vlna emigrácie, ako aj 50. výročie augustových udalostí 1968 a emigračný pohyb Slovákov za hranice domoviny), tohtoročná júlová "krajanská pripomienka" sa ponesie v posolstve Roku Milana Rastislava Štefánika, našej jedinečnej národnej veličiny, nadchádzajúceho 75. výročia Slovenského národného povstania symbolizujúceho odhodlanosť a sebauvedomenie Slovákov v úsilí porátať sa s nemeckým nacizmom a potupnou Hitlerovou okupáciou, ako aj 30. výročia novembrových udalostí 1989, ktoré predznamenali vo vtedajšej ČSSR demokratizačný proces vyústiaci až do zrodu samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.

Aj z aspektu týchto výročí i pohnútok je tohtoročný 5. júl a Deň zahraničných Slovákov v nadväznosti na pôsobenie a aktivity krajanských spolkov, inštitúcií či jednotlivcov v prostrediach slovenských komunít v zahraničí v kontexte spomínaných výročí ojedinelý.

Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva položili v historickom petržalskom parku v roku 2000, pričom predstavuje 4,5-tonový kus neopracovaného červeného mramoru z Tardošského lomu. Kameň, ktorý v priestore korešponduje so sochou štúrovského básnika Janka Kráľa, darovali Slovensku naši krajania z Maďarska. ÚSŽZ ho vníma aj ako symbolický základ budovania potenciálneho Múzea slovenského vysťahovalectva.

 

Kultúrne  pookriatie s krajanmi 

na Hlavnom námestí v Bratislave

Už v roku 2016 počas Dňa zahraničných Slovákov, ktorý sa vtedy niesol v znamení 10. výročia vzniku a činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa krajania prezentovali po prvý raz v hlavnom meste Slovenska na jeho Hlavnom námestí programom v rámci každoročného Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava.

V tomto roku v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom ÚSŽZ opäť, už po štvrtý raz, pozýva na večerné vystúpenie folklórnych, tanečných, hudobných, speváckych a ďalších telies, ako aj sólistov z radov našich krajanov, ktorí Bratislavčanom  a návštevníkom nášho hlavného mesta, ako aj početným turistom, predstavia v dramaturgicky pôsobivej kompozícii kumšt krajanov z viacerých štátov.

V programe Sme jedna rodina vystúpia krajanské súbory a jednotlivci: FS Liptár z Austrálie, FK Fogáš z Českej republiky, Štúdio Fénix z Čiernej Hory, SKUS Fraňo Strapač z Chorvátska, Komorný zbor Zvony a insitní umelci zo Srbska, FS Naša fajta z Ukrajiny a DFS Šarišan z USA.

 

Prežite v piatok 5. júla 2019 od 19.00 h

na Hlavnom námestí v Bratislave

dotyky s múzami našich krajanov!

 

Na titulnej fotografii a vo fotogalérii:

Deň zahraničných Slovákov v Bratislave v roku 2018.

Foto: Ľudo Pomichal, ÚSŽZ