Deti deťom v divadelnom Sarvaši

Budapeštianske divadlo Vertigo pôsobiace pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku usporiadalo v Divadle Cervinus Teátrum v Sarvaši v sobotu 17. mája už XXI. ročník divadelnej prehliadky „Deti deťom“.

Aj v tomto roku sa na podujatí predstavili detské divadelné súbory z miestnych slovenských základných a stredných škôl. Tentoraz boli hosťom aj divadelníci z Rumunska. Slovenské divadlo Vertigo ešte ani neexistovalo, keď jeho súčasná riaditeľka Daniela Onodiová začala organizovať detské dramatické tábory.  O tom, aké mali atmosféru, ako sa v nich tvorilo, ako aj o obľúbenosti divadla medzi mladými Slovákmi v Maďarsku sa s Danielou Onodiovou pozhováral Ján Benčík, spolupracovník Radia Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor