Deti krajanov v Manchestri úspešne lúskajú slovenčinu

Manchester je jedným z mnohých anglických miest, v ktorých možno nájsť veľmi početnú slovenskú komunitu. Rodáci zo Slovenska, ktorí pátrali po slovenskej škole v okolí tohto mesta, hľadali však až donedávna neúspešne. Taký bol aj prípad Anny Pazdúrovej, Slovenky žijúcej neďaleko Manchestru. Priala si totiž, aby sa jej šesťročná dcérka Sofia v škole zdokonaľovala nielen v angličtine, ale aj v slovenčine.

Zaujímavou zhodou okolností sa Anna dozvedela o sobotnej českej skole v Manchestri, kde mala pôvodne záujem vypomáhať ako učiteľka. Keďže profesionálne sa venuje globálnemu manažmentu, spolu s riaditeľkou českej školy skonštatovali, že jej organizačné skúsenosti budú pre školu prospešnejšie ako pedagogická výpomoc. Takto vznikla idea založenia slovenskej sekcie, ktorú Anna vedie ako dobrovoľník. Česká škola rozšírila svoje pôsobenie a od septembra 2017 je novým názvom školy Czech & Slovak School & Community Manchester. V jednom z čísel internetového časopisu CERUZKY VO SVETE Juliana Senajová  rozšírila tieto prvotné informácie o ďalšie výstupy z aktivít Slovákov v Manchestri.

„Hoci sme slovenskú sekciu predstavili len pred pár mesiacmi, ukázalo sa, že záujem zo strany rodičov bol od začiatku pomerne vysoký. Otvorili sme dve triedy, a to skupinku predškolákov a skupinku školákov. Deti sa v oboch triedach popri učení jazyka oboznamujú aj s kultúrou, zvykmi a tradíciami Slovenska.

Veľkou poctou pre nás bola možnosť zúčastniť sa na odovzdávaní cien nadácie Europia, ktorá podporuje aktivity európskych komunít vo Veľkej Británii. Udalosť Europia Women Awards sa uskutočnila 29. januára 2018 a Czech & Slovak School Manchester tu získala víťaznú Cenu Europia Women Awards v kategórii Community Organization of the year. Toto ocenenie si veľmi vážime, keďže škola je výsledkom nielen práce dobrovoľníkov, ktorí každú sobotu a po večeroch zabezpečujú chod školy, ale aj rodičov a priateľov školy v Veľkej Británii a na Slovensku.

Czech and Slovak School Manchester okrem výučby pravidelne organizuje množstvo výletov a rôznych kultúrnych akcií, a teda veríme, že aj prostredníctvom slovenskej sekcie školy sa nám darí ešte väčšmi stmeliť komunitu Slovákov žijúcich v Manchestri a okolí. Škola taktiež organizuje dopisovanie a komunikáciu so žiakmi z partnerských škôl. Do školy k nám každú sobotu prichádza niekoľko nových žiakov, čo nás veľmi teší a pevne dúfame, že škola bude aj naďalej napredovať rovnako úspešne ako doteraz. Keďže sme nová škola, sme otvorení akýmkoľvek návrhom na spoluprácu a aktivity s ostatnými školami a organizáciami na Slovensku a vo svete.“

Aktuálne organizuje Czech & Slovak School & Community Manchester podujatie v piatok 16. marca 2018 (viď pozvánka vo fotogalérii).

 

JULIANA SENAJOVÁ

Czech & Slovak School & Community Manchester