Deti v Užhorode si slovenčinu cibria v krúžku

Nedávny medzinárodný sviatok detí si pripomenuli aj Slováci z najmladšej generácie na Ukrajine. Učitelia im pripravili v Dome kultúry národnostných menšín v Užhorode inšpiratívny program. Napísala nám o ňom Marina Dudaš, ktorá je aj predsedníčkou Zakarpatského spolku žien Dôvera.

Vo svojich postrehoch z akcie, ktorú deti veľmi vrúcne prijali, vysoko hodnotí pestrý program, v ktorom dominoval výtvarný zámer. „Deti maľovali a vyrábali kvetinky z perličiek. Keďže sa všetko dialo  v ich sviatočný deň, snažili sme sa pripraviť dramaturgiu program tak, aby staršie deti pomáhali mladším, a tak sa zároveň delili aj o skúsenosti.  Podujatie začalo o 11.00 h a trvalo až do tretej popoludní.  Deti ich činnosť zaujala natoľko, že sa im zo spoločného maľovania a zhotovovania kvetín veru ani nechcelo domov. Okrem spomínaných činností staršie deti pripravili krásne noviny, kým mladšie deti maľovali slovenskú vlajku, aby sa aj takto, názorne, dozvedeli niečo viac o Slovensku. Všetci sme takto svorne prežili nádhernú sobotu.“

Marina Dudaš informuje, že na podujatí sa zúčastnilo 15 detí, ktoré navštevujú Základnú školu v Užhorode, ako aj deti, ktoré 1. septembra nastúpia do 1. ročníka Slovenskej školy v Užhorode. Okrem týchto detí spoločnou aktivitou oslávili sviatok MDD aj deti z iných škôl v Užhorode, nechýbali ani žiaci zo Seredného, kde takisto žije slovenská komunita.

Krúžok slovenského jazyka v Užhorode vyvíja aktivity od roku 2010, navštevujú ho deti od 5 do 16 rokov. Rozdelené sú podľa veku na skupinky a v skupinkách aj pracujú. Stretávajú sa každý pondelok a štvrtok v popoludňajších hodinách, pričom podľa M. Dudaš je veľmi chvályhodná ich snaha navštevovať krúžok pravidelne.