Detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku napísala v Markovci už 24. ročník

V sobotu 5. mája 2018 sa uskutočnila v poradí už 24. detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku. Cti organizovať dôležite zväzové podujatie sa už po štvrtýkrát dostalo Matici slovenskej v MarkovciPred začiatkom folkloristického programu všetkých účastníkov a hostí v mene Matice slovenskej pozdravila predsedníčka Branka Baksová a v mene Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača predseda Ivan Hanižjar. Na podujatí sa zúčastnili aj vzácni hostia: poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, zástupca primátora mesta Našice Hrvoje Šimić, zástupkyňa veľvyslanca SR v Chorvátsku Juraja Priputena Zuzana Chudá, konzulka SR v Záhrebe Linda Karašová, predstaviteľka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milina Sklabinská, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, podpredseda Zväzu Slovákov Zlatko Pucovski, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župe Franjo Kanđera a podpredseda Zlatko Dudjak, predsedníčka Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Ana Kanđerová, vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku pri Chorvátskej knižnici a čitárni Našice Ružica Vinčaková, ako aj predsedovia matíc slovenských a iných združení z Markovca a Našíc.

Samotné podujatie sa začalo otvorením výstavy v organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach – Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich babičiek, postavenej v zimných priestoroch matice. Prítomných v mene riaditeľky Centra, ako aj vo svojom mene pozdravila a so vznikom a obsahom výstavy zoznámila kustódka Centra Tatjana Seničaninová. Výstava bola po prvý raz sprístupnená pri príležitosti 25. výročia Zväzu Slovákov, a teraz bola znovu inštalovaná ako narodeninový darček Markovčanom, ktorí v nedeľu 6. mája oslavovali 25. výročie Matice a 45. výročie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača. Výstavu otvoril poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek.

Pred samotným programom 24. ročníka detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku sa príležitostnými slovami hosťom podujatia, publiku i účinkujúcim prihovorili Zuzana Chudá, Hrvoje Šimić, Milina Sklabinská, Vladimir Bilek a Mirko Vavra, ktorý otvoril prehliadku.

Po príhovoroch hostí sa matice slovenské predstavili tým najkrajším, čo majú – a to sú deti, od ktorých závisí budúcnosť slovenskej menšiny v Chorvátsku. Predstavilo sa až 450 tanečníkov z Matíc slovenských: v Markovci, Jurjevci, Josipovci, Radoši, Lipovľanoch, Međurići, Osijeku, Jelisavci, Míľovciach, Iloku, Jakšići a Soľanoch. Okrem malých matičiarov, publiku sa predstavili aj hosťujúce spolky, Chorvátsky kultúrno-umelecký spolok Lisinsky z Našíc a Detský folklórny súbor Cerovina, ktorý prišiel až z Rumunska – z prostredia tradičných letných folklornych slávností v Čerpotoku. 

Spokojnosť s tohtoročnou detskou prehliadkou prejavil predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra: „Všetci, ktorí boli v Markovci na detskej prehliadke, mali príležitosť vidieť, že Slováci v Chorvátsku majú veľký počet detí, ktoré sa učia slovenské tance, piesne a zvyky, a že sa nemusíme báť, že o 50 rokov Slovákov v Chorvátsku nebudú. Aj samotné číslo ročníka podujatia hovorí, že sa prehliadka u nás koná už dlhé roky, čo znamená, že je slovenská menšina veľmi aktívna, a svoju činnosť prezentuje na takýchto prehliadkach, na ktorých sa matice a folklórne spolky pripravujú po celý rok.“

Tohtoročnú 24. detskú prehliadku slovenského folklóru v Chorvátsku finančne podporili Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj Osijecko-baranjská župa a mesto Našice. Celé podujatie zaznamenal tím Rádia Našice a redakcia kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň.

 

TATJANA SENIČANINOVÁ