Detva pozýva na 40. Krajanskú nedeľu počas 48. Folklórnych slávností pod Poľanou

Medzinárodný sviatok folklóru a tradičnej ľudovej kultúry – Folklórne slávnosti pod Poľanou sa koná pravidelne každoročne druhý júlový víkend v Detve, v centre jedného z najživších a najsvojráznejších folklórnych regiónov. V tomto roku sa organizátori – mesto Detva so svojimi partnermi, vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, chystajú už na 48. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12.-14. júla. Jedným z festivalových vrcholov bude už tradične Krajanská nedeľa – vystúpenia folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí. Príťažlivejšia bude vari o to viac, že sa v detvianskom amfiteátri koná už po jubilejný štyridsiaty raz!

Detva v tieto dni naplno ožije hudbou, spevom, sviatočnou atmosférou a privíta približne 1500 účinkujúcich. Na scéne detvianskeho amfiteátra, ktorá patrí medzi najpôsobivejšie scény v prírode, odznie približne desať scénických programov. Ich základom je najmä tradičná ľudová kultúra stredného Slovenska, jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie. Návštevníci si budú môcť vybrať aj z množstva sprievodných podujatí akými sú programy v kostole, ukážky zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, jarmok tradičných ľudových remesiel, rezbársky dvor, národopisné výstavy, výstavy výtvarných umelcov…

Jarmok tradičných ľudových remesiel je jedným z najvýznamnejších sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Koná sa každoročne počas festivalu v areáli amfiteátra. Podujatie má za úlohu prezentovať majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a tiež výrob, ktoré nenadobudli charakter remesla, kedysi však boli súčasťou bohatej a pestrej domáckej výroby a dodnes sú súčasťou kultúrneho dedičstva. Ponúka príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti o spôsoboch výroby, tradičných technikách, postupoch a materiáloch, ako aj o spôsoboch estetického stvárnenia svojich výrobkov priamo od výrobcov.  Výrobky, ktoré si návštevníci môžu na jarmoku zakúpiť, sú originálnymi darčekmi vytvorenými rukami majstrov – výrobcov.

S približujúcim sa otvorením 48. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve vám na webe ÚSŽZ postupne prinesieme ďalšie aktuálne informácie, najmä v kontexte 40. Krajanskej nedele a spoluorganizátorských aktivít Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rovnako vám priblížime aj tohtoročné príspevky našich krajanov – či už na pódiu amfiteátra, alebo  v zákulisí v rámci sprievodných podujatí. Tentoraz prezentujeme krajanské folklórne súbory, ktoré vystúpia v programe 40. Krajanskej nedele 14. júla.

SÚBORY KRAJANOV V PROGRAME KRAJANSKEJ NEDELE 2013


Folklórny súbor Púčik, Brno, Česko

Organizačný a umelecký vedúci: Vlastimil Fabišik

K veľkej rodine folkloristov a nositeľov ľudových tradícii sa hlásia aj členovia brnianskeho  folklórneho súboru Púčik. Folklórny súbor Púčik začal písať svoju históriu v roku 1991. Zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru sa stal Vlastimil Fabišik. Súbor zameriava svoju činnosť na udržiavanie a uchovávanie ľudových tradícií a zvykov zo všetkých regiónov Slovenska. Súbor sa pravidelne zúčastňuje prehliadok, súťaží a festivalov v Českej republike, blízkom i vzdialenejšom zahraničí, ale predovšetkým na Slovensku. Na FSP v Detve sa súbor predstavil už niekoľkokrát. Svojím tanečným a speváckym umením potešil širokú divácku verejnosť. Mladý kolektív súboru sa aktívne zapája do kultúrneho a spoločenského života v Českej republike. Samostatne organizuje koncerty a vystúpenia pre detskú aj dospelú verejnosť. Od roku 1999 sa výrazne podieľa na príprave a realizácii medzinárodného festivalu Jánošíkov dukát, ktorý sa stretol s veľkým diváckym záujmom v Českej aj Slovenskej republike.

Folklórny súbor Nadeje, Paríž, Francúzsko

Organizačný vedúci: Daniel Compagnon

Folklórny súbor Nadeje bol založený v roku 1952, vlani teda oslávil 60. výročie svojej existencie. Je členom Asociácie rodákov a priateľov z Českých krajín a Slovenska (A.O.T.S.). Úlohou asociácie je udržiavať stále živé tradície a zvyky medzi slovenskými a českými rodákmi žijúcimi vo Francúzsku a podporovať slovenskú, českú a moravskú kultúru vo Francúzsku. Počas 60-ročného pôsobenia súboru sa v jeho radoch vystriedalo viac ako 300 mladých ľudí, pôvodom zo Slovenska, z Čiech, z Moravy, ako aj mladých ľudí s francúzskym pôvodom. Súbor vystúpil na viac ako stovke predstavení vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Anglicku, Grécku, Taliansku, Čechách a na Slovensku.

Folklórny súbor SKUS,  Fraňo Strapač, Markovec, Chorvátsko

Organizační vedúci: Branka Baksa, Ivan Hanižjar,  vedúci hudby: Goran Brkanić

Súbor pôsobí pod Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom „Fraňo Strapač“. Bol založený v roku 1973 a v tomto roku oslavuje 40. výročie svojho vzniku. Má 140 členov, tri zložky, tanečnú (malá, stredná, veľká a seniorská), hudobnú a spevácku. S programom krásneho slovenského folklóru sa členovia súboru predstavili na mnohých kultúrnych podujatiach nielen v Chorvátsku, Čechách, Rumunsku, Macedónsku, Poľsku a Vojvodine, ale i vo viacerých mestách Slovenska. Folklórny súbor má za sebou okolo tisíc  vystúpení.  Svoj bohatý repertoár, približne 55 choreografii z 20 folklórnych oblasti Slovenska,  predviedol súbor  na „Folklórnom maratóne“ v roku  2010 v Markovci. Súbor sa hrdí tým, že je jediný v Chorvátsku, ktorý má v repertoári hru na fujare v podaní Ivana Krajačića,  Maria Čika  a  jedinej ženy, ktorá ovláda hru na fujare v Chorvátsku, Tatjany Buhovej.

FS Slovak Domovina Dancers, Windsor, Ontario, Kanada

Organizačná vedúca: Irena Timková

Slovensko-kanadský tanečný súbor Domovina bol založený v roku 1983 a v septembri oslávi 30. výročie svojho vzniku. Jeho cieľom je prostredníctvom tanca zachovávať slovenské kultúrne dedičstvo v Kanade. Počas tridsaťročnej existencie vystupoval v rôznych mestách  Kanady, USA a  Európy.  Súbor organizačne vedie Irena Timková 30 rokov a v súčasnosti jej pomáhajú Anna Palenkas Chauvin a Darina Sleziaková. Momentálne má súbor 19 členov, tvoria ho chlapci a dievčatá  prevažne vo veku 15 až 25 rokov.

Folklórny súbor z Pišpeku, Pišpek, Maďarsko

Organizačný vedúci: Emese Gimesiová Szokolová, umeleckí vedúci: Judita Tóthová a Zoltán Széphalmi, vedúci hudby: Lajos Pál

Folklórna skupina z Pišpeku vznikla v roku 2006. Zriadila ju miestna slovenská národnostná samospráva spoločne s Umeleckým a kultúrnym spolkom Pišpek. Má celkovo 35 aktívnych členov, z toho 30 tanečníkov a 5 hudobníkov. V repertoári folklórnej skupiny okrem miestnych tancov prevládajú lokálne zvyky v scénickej podobe ako napríklad Snímanie venca nevesty, Zábava na fašiangový utorok, Od Marka do Petra Pavla, Od verbovania k narukovaniu. Folklórna skupina absolvuje ročne 8 až 10 vystúpení. V minulosti hosťovala na rôznych festivaloch na Slovensku a v Maďarsku.

Folklórny súbor Zelený javor, Krempachy, Poľsko

Organizačná a umelecká vedúca: Mária Wneková

Zelený javor vznikol na jeseň v roku 1989 a jeho zakladateľkou sa stala vtedy 18 ročná Mária Petrášková-Wnęková, dnešná vedúca a choreografka súboru. Súbor spracováva do javiskovej podoby veľké množstvo spišských, maďarských piesní a tancov, ale aj hudbu a kroje,  ktorých pestrosť a rôznorodosť vzbudzuje obdiv u divákov doma a v zahraničí. V súčasnosti má FS Zelený javor 82 členov v troch vekových skupinách: najmladšia skupina 4-10 roční – Malí tanečníci, stredná skupina 11-16 roční tanečníci – Javorinky a najstaršia skupina 18-25 roční – Zelený javor. Choreografiu a scenáre všetkých programov a vystúpení pripravuje vedúca súboru Mária Wneková. Počas 24 rokov pôsobenia súbor predviedol celý rad programov s rôznymi ľudovými zvykmi a počas svojej činnosti pripravil vyše 500 vystúpení doma a v zahraničí. Súbor svojimi vystúpeniami prispieva ku kvalitnému šíreniu slovenskej a spišskej kultúry.

Folklórny súbor Cerovina, Čerpotok, Rumunsko

Organizačný vedúci: Jaroslav Zetocha

Súbor Cerovina založil Adrián M. Merka. bývalý riaditeľ lýcea v Bodonoši, ktorý je v súčasnosti predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a poslancom Dolnej komory rumunského parlamentu. V súčasnosti má súbor 35 členov, z ktorých 15 členov tvorí detský súbor. Folklórny súbor Cerovina pochádza z dediny Čerpotok v rumunskej župe Bihor. Slováci, ktorí sa sťahovali z územia niekdajšieho Horného Uhorska, sa v tejto dedine usadili pred 153 rokmi. Územie bolo porastené cerovými lesmi, podľa ktorých bolo  pomenovanie novozaloženej osady a odtiaľ pochádza aj názov súboru. Kolektív súboru tvorí mládež od 14 do 18 rokov. Ich repertoár tvoria ľudové spevy a tance Slovákov z Bihoru, ktoré sprevádza vlastná ľudová hudba. Súbor okrem domácich vystúpení absolvoval viaceré zahraničné cesty. Je taktiež pravidelným hosťom folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve.

Folklórny súbor Klasy, SKUS J. Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

Organizační a umeleckí vedúci: Zdenko Uheli, Zlatko Ruman, Hana Rumanová

Súbor pracuje v rámci Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Má 21-ročnú históriu a jeho hlavným cieľom a úlohou je pestovať a rozvíjať pôvodné piesne, tance a obyčaje staropazovských Slovákov a z času na čas sa zamerať aj na tance z vlasti svojich predkov. Zakladatelia súboru boli viacerí: Vladislav Pop (dlhoročný tanečník a prvý vedúci súboru), Zdenko Uheli, Zlatko Ruman (tanečník a choreograf), Hana Rumanová (tanečníčka a choreografka). Súbor je viacnásobným víťazom folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…ktorý sa usporiadava už 43 rokov vo Vojvodine.

Folklórny súbor Morena, Londýn, Veľká Británia

Organizačná vedúca: Andrea Okely

Folklórny súbor Morena bol založený v decembri 2001 v Londýne Andreou Okely. Počas 11-ročného pôsobenia sa počet tanečníkov zvýšil z troch tanečných párov na viac ako dvadsať členov, ktorí trénujú pod dohľadom tanečného pedagóga Petry Chrenkovej. Súbor sa skladá z tanečníkov zo slovenských súborov a tiež členov, ktorí sa dostali k slovenskému ľudovému tancu až v Londýne. Súbor Morena priniesol slovenský ľudový tanec na britské tanečné pódia, kde sa teší veľkému úspechu a má veľmi priaznivú odozvu nielen u anglického a škótskeho publika, ale aj u Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii. Od roku 2004 sa súbor zúčastňuje na folklórnych festivaloch na Slovensku: Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Podpolianske Slávnosti v Detve, Ľudové slávnosti v Liptovskej Tepličke, Hontianska Paráda v Hrušove, Feman Košice. V Českej republike účinkoval na festivale Jánošíkov Dukát v Rožnove pod Radhoštěm. V roku 2012 Morena vystúpila na sprievodných podujatiach organizovaných počas Hier XXX. olympiády v Londýne.

 

 40. KRAJANSKÁ NEDEĽA