Divadelné múzy na Dolnej zemi: pred konferenciou v Nadlaku

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku organizujú v dňoch 18.-19. marca 2016 v Nadlaku medzinárodnú konferenciu DIVADELNÉ MÚZY NA DOLNEJ ZEMI. Konferencia sa uskutoční v termíne slávnostného udeľovania Ceny Ondreja Štefanka, ktorou organizátori v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí od roku 2009 udeľujú dvom osobnostiam slovenského krajanského života. Myšlienka zrodu takejto ceny sa zrodila ako pripomienka a pamiatka na literáta, spolkového dejateľa a významného lídra Slovákov na Dolnej zemi Ondreja Štefanka.

Ako predoslal v pozvánke spisovateľ, básnik a publicista Ivan Miroslav Ambruš, predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku, cieľom konferencie bude nastoliť a analyzovať „široký horizont fenoménov súvisiacich s divadelníctvom a dramatickou tvorbou v dolnozemskom prostredí“. Ambíciou odborného stretnutia je zajedno aj „sumarizovanie poznatkov o slovenskom dolnozemskom divadelníctve v komparatívnom nazeraní troch kontextov a reinterpretáciu kľúčových diel slovenskej dolnozemskej dramatiky."

 

PODROBNE ČÍTAJTE V PRÍLOHÁCH!

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

Na titulnej fotografii:

Z histórie ochotníckeho divadla vojvodinských Slovákov v Selenči.