Dni Slovákov v Soľanoch predo dvermi

Soľany (po chorvátsky Soljani) sú malé mestečko v Chorvátskej republike. V roku 2001 tu žilo okolo 1550 obyvateľov, z nich bolo 72 Slovákov. Nepočetná slovenská národnostná menšina tu žije aj v súčasnosti, pričom sa aktivizuje už tradične v Miestnej organizácii Matice slovenskej. A práve Matica slovenská spoločne s Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje kultúrno-spoločenské podujatie Dni Slovákov v Soľanoch.

Tradičná oslava slovenskosti, našich národných tradícií, ale zároveň aj srdečnej vzájomnosti tamojších Slovákov s väčšinovým chorvátskym národom, sa koná v sobotu 12. októbra 2013 o 19.00 h v Dome kultúry Soľany. Organizátori všetkých úprimne na tento večer pozývajú!

Odkiaľ prišli do Solian Slováci?

Slováci prichádzali do Solian z rodného Slovenska, zo stolice novohradskej, gemerskej a zvolenskej. V rámci druhej kolonizácie prichádzali sem aj z Vojvodiny. Sú dvoch vierovyznaní – evanjelici aj katolíci. Od roku 1930 sa usádzali aj v iných obciach: Vrbaňa, Drenovce, Strošince, Komletince. Najviac ich však zostalo v Soľanoch, pretože tu boli veľké dubové lesy, z ktorých sa drevo ťažilo do zahraničia – do Talianska, Rakúska, Francúzska a Anglicka. Vtedajšie úrady hľadali drevorubačov a aj pre tento dôvod sme prichádzali Slováci. Okrem toho zem tu bola lacná: jedno jutro (5 700 m²) sa mohlo kúpiť už za 20 zlatých. Druhá časť Slovákov sa prisťahovala zo srbskej Vojvodiny. Ich predkovia sa vo Vojvodine usadzovali pred 200 rokmi a keď počuli, že na juhu je lacná zem, začali sa sťahovať. Posledná domácnosť sa usadila v Soľanoch v roku 1938.

Charakteristické je, že prvá časť patrila rímskokatolíckemu vierovyznaniu a druhá časť evanjelickému. O veľkom počte Slovákov v Soľanoch svedčí názov jednej z tamojších ulíc: pomenovali ju „Tótskym krajom". Takto ju Soľančania nazývajú vlastne dodnes, žiaľ, už je v nej len 5 slovenských domácností… Ešte na  začiatku 20. storočia v bývalo Soľanoch asi 60 domácností Slovákov. Podľa sčítania ľudu bolo v roku 1900 v dedine 196 Slovákov, v roku 1910 ich počet stúpol na 269, v roku 1931 dokonca až na 292, avšak o 70 rokov neskôr – v roku 2001 tu žilo už iba 72 Slovákov.

Aktívni matičiari v Soľanoch

Matica slovenská Soľany bola založená v roku 1993. Zakladateľom a prvým predsedom MS Soľany bol Andrej Pekár. Spevácka sekcia začala so svojou prácou o rok neskôr, v roku 1994. S narastaním počtu členov Matice zväčšoval sa i počet mladých členov speváckej skupiny, takže v roku 1996 založili v Soľanoch aj folklórnu odbočku. Na počesť svojho zakladateľa Matica slovenská KUS v roku 2003 premenila názov na KUS „Andrej Pekár“. Zmena názvu bola zaznamenaná i odhalením pamätnej tabule zosnulému zakladateľovi.

Matica aktívne pracuje – tak v prípravách na výstavbu vlastného priestoru pre uskutočňovanie aktivít, skúšok folkloristov, ako aj na pestovaní a prezentácii slovenskej kultúry i v takých mestách, v ktorých sa doteraz ani nevedelo, že v nich žijú Slováci – ako napr. v Srebreniku v Bosne a Hercegovine. Matičiari zo Solian vystupujú sa na všetkých prehliadkach slovenského folklóru v Chorvátsku, ako aj na všetkých župných podujatiach. „Udržujeme dlhodobé priateľstvo s mestom Krnča v Slovenskej republike – táto spolupráca sa začala ešte v roku 1989. Pre svoje úspechy a početné vystúpenia musíme byť vďační hudobníkom z Iloka, ktorí nám poskytujú vzácnu pomoc,“ píše na webovej stránke Zväzu Slovákov v Chorvátsku o MS Soľany Dušanka Markovićová.

Súčasným predsedom MS v Soľanoch je Andrej Čuha, jeho zástupcom predsedu je Dragan Marković, tajomníčkou Miluška Beseková, pokladníčkou Dušanka Markovićová a vedúcou skupiny Erža Francisti.