Dni Slovákov žijúcich v zahraničí 2009

            V dňoch 1.  – 5. októbra sa v Žilinskom a Bratislavskom samosprávnom kraji uskutočnili Dni Slovákov žijúcich v zahraničí 2009. Hlavným organizátorom podujatia bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavnými spoluorganizátormi boli Žilinský a Bratislavský samosprávny kraj, ďalšími spoluorganizátormi bolo mesto Žilina a mesto Bratislava. Na organizovaní jednotlivých podujatí sa podieľali aj osvetové strediská, mestské knižnice a ďalšie kultúrne inštitúcie. Ich organizátori sa tento rok zamerali na prezentáciu kultúry a života Slovákov v krajinách západnej Európy, teda tých európskych krajín, ktoré prijali slovenských emigrantov v rôznych emigračných vlnách (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Veľká Británia, Írsko). Slováci žijúci na území týchto krajín sú potomkami vysťahovalcov sociálnej emigrácie medzivojnového obdobia (Francúzsko, Belgicko), patria sem predstavitelia politickej emigrácie z rokov 1945, 1948, 1968 (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Dánsko) a takisto Slováci, ktorí odchádzali za prácou alebo na štúdium po roku 1990 (Veľká Británia, Írsko atď.). Z ich radov vyšli významné osobnosti v oblasti literatúry, vedy, techniky i umenia, ktoré sa hlásia k slovenským koreňom a zároveň obohacujú svojimi vedomosťami a schopnosťami krajiny, v ktorých žijú. Na Dňoch Slovákov žijúcich v zahraničí 2009 sa predstavili súčasní predstavitelia ich umeleckého života. Program obsahoval pestrú paletu prezentácií z rôznych oblastí kultúrneho, spolkového i národného života ako napríklad galakoncerty, umelecké a dokumentárne výstavy, prezentácie knižnej tvorby a krajanskej tlače, besedy s predstaviteľmi krajanských spolkov a pod. 

ŠTVRTOK 1. 10. 2009

16.00 hod.      

VISIONART – Otvorenie výstavy obrazov slovenského výtvarného umelca z Mníchova Martina Oscitého

Galéria Slovenského rozhlasu,

Mýtna 1, Bratislava

Výstava bude otvorená denne okrem soboty a nedele do 21. 10. 2009.

 

PIATOK 2. 10. 2009

15.30 hod. 

Otvorenie výstavy Noviny a časopisy Slovákov žijúcich v západnej Európe

Výstava potrvá do 23. 10. 2009

Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47

16.00 hod.  

Beseda s predstaviteľmi spolkov,  redaktormi a publicistami, Slovákmi žijúcimi v krajinách západnej Európy

Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47

18.00 hod.

Výstava kníh exilovej literatúry a stretnutie so žilinskými matičiarmi a členkami Živeny

Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina
 

 

SOBOTA 3. 10. 2009

19.00 hod.  

Galakoncert sólistov a umeleckých skupín Slovákov žijúcich v zahraničí To je zem, čo v srdci mám

Réžia: Martin Kákoš 

Účinkujúci sólisti: Olivier De Cordemoy, klavír (Francúzsko); Mariana Tordjman-Gajdošová, Christine Waegman, husle, spev a akordeón (Francúzsko); Daniel Compagnon, fujara (Francúzsko); Jozef Ivaška, spev (Rakúsko); Alexander Žemla, prednes poézie (Švajčiarsko);Naďa Hammarberg-Kristeková, Maria Hjalmarson a Hans Wigren, prednes poézie (Švédsko); Anna-Katarína Schatzlová so synom Patrickom, spev (Švédsko);Elena Cengelová Carina, gitara, spev ( Taliansko).Skladba  hudobného skladateľa Pavla Šimaia (Švédsko) Signály, v podaní umelcov: Igor Fábera, hoboj; Ján Slávik, violončelo; Daniela Varínska, klavír (Slovensko),Folklórne súbory: FS Li Tchena (Belgicko), FS Ostroha (Írsko).Počas galakoncertu výstava obrazov výtvarníčky Jarmily Šimai-Divíškovej (Švédsko)

Slovenské komorné divadlo Martin (Národný dom), Divadelná 1, Martin

 

NEDEĽA 4. 10. 2009

 

19.00 hod.  

Galakoncert sólistov a umelcov 
Slovákov žijúcich v zahraničí
To je zem, čo v srdci mám
Réžia: Martin Kákoš
 Účinkujúci sólisti: 
(viď sobota 3. 10.)
Počas galakoncertu výstava 
obrazov výtvarníčky Jarmily 
Šimai-Divískovej (Švédsko)
Divadlo Aréna, Viedenska cesta 1, Bratislava