Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku

Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí sa organizátorsky podpisujú pod kultúrno-spoločenské podujatia a stretnutia krajanov v prostredí miest a obcí Zakarpatska na Ukrajine. Iba necelý týždeň po tom, čo sa 8. septembra uskutoční v obci Veľké Berezné Slovenská veselica 2013 – Oblastná slávnosť slovenského ľudového umenia (organizátorom je Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku), sa v dňoch 13.-15. septembra stane Užhorod, Storožnica, Turia Remety, Seredné a Antalovce centrom slovenskosti našej národnostnej menšiny, žijúcej na Ukrajine.

Predsedníčka spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku Valeria Balanko srdečne pozýva všetkých Slovákov, ako aj krajanov naprieč svetovým zahraničím, ktorí sa v týchto dňoch ocitnú v dejiskách Dní slovenského zahraničia v Zakarpatsku, na viaceré príťažlivé, inšpiratívne a v tom najlepšom poučné podujatia, zrkadliace spoločenský, kultúrny a duchovný život slovenskej národnostnej menšiny v Užhorode a okolí. Cez prizmu stretnutí s kľúčovými osobnosťami národného sebauvedomovania sa Slovákov na Ukrajine, ich prínosu spoločensko-kultúrnemu dianiu samotnej domovskej krajine, ako aj prejavov ich vzťahu k Slovensku – domovine ich predkov, budú môcť zažiť účastníci jednotlivých podujatí a aktivít počas troch dní príjemnosť a užitočnosť stretnutí s krajanmi a hosťami z ďalších štátov Európy, ako aj Slovákmi žijúcimi na Ukrajine.

Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku poctí svojou pracovnou návštevou a prítomnosťou na viacerých podujatiach vrátane Festivalu slovenského folklóru Slovenská ruža v obci Turia Remety aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku

(Užhorod, Storožnica, Turia Remety, Seredné, Antalovce)

13.9.2013 – 15.9.2013

Piatok 13.9.2013

 16.00 – otvorenie  Dní slovenského zahraničia v Zakarpatsku

17.00 – návšteva Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy v Užhorode

18.00 – stretnutie so študentmi Katedry slovenskej filológie na Užhorodskej národnej štátnej univerzite v Užhorode.

 

Sobota 14.9.2013

9.00 – prehliadka Centra slovenskej kultúry v Užhorode

10.00 – návšteva Užhorodskej školy č. 4 s vyučovacím jazykom slovenským

11.00 – prehliadka mesta Užhorod

14.00 – návšteva múzea akademického umelca Vladimíra Mykyta, člena spoločnosti slovenských umelcov Zakarpatska 

15.30 – návšteva obce Seredné,  stretnutie s krajanmi

18.00 – stretnutie s krajanským aktívom v Storožnici, obhliadka budovy plánovaného Centra slovenskej kultúry a múzea slovenskej kultúry, rímskokatolíckeho kostolu a školy

 

Nedeľa 15.9.2013

9.00 – návšteva výstavného centra v Užhorode

10.00 – slovenská svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Užhorode

13.00 – kultúrny program: Festival slovenského folklóru Slovenská ruža v slovenskej obci Turia Remety.