Dni slovenskej kultúry v Osijeku v pestrom programe osláv Slovákov v Chorvátsku

Aj tohto roku členovia Matice slovenskej Osijek 12. septembra  organizovali  tradičnú kultúrnu manifestáciu Dni slovenskej kultúry v Osijeku. Slávnosti sa uskutočnili na otvorenom priestore v starom meste v Osijeku v Tvrđi, na námestí Svätej Trojice. Organizátor dostal povolenie organizovať túto kultúrnu manifestáciu od Civilnej ochrany a dodržiaval pravidlá, ktoré sú nastavené v záujme ochrany zdravia počas pandémie COVID-19.

Na manifestácii sa zúčastnilo 6 matíc slovenských a 4 kultúrno umelecké spolky národnostných menšín Osijeka, ktoré prezentovali etno-gastro výrobky a umelci umeleckej skupiny  Kontrast z Josipovca Punitovačkého kreslili a maľovali, aby svoje umelecké práce venovali po ukončení podujatia Matici slovenskej v Osijeku.

Členovia MS Osijek, spevácka a hudobná skupina pri otvorení zaspievala niekoľko slovenských piesni, prítomných pozdravil predseda Andrej Kuric a manifestáciu otvoril Vladimír Bilek, zástupca pre Slovákov a Čechov v chorvátskom parlamente.

Matičiari z Osijeku piekli preslávené a mimoriadne lahodné polesniaky –  zemiakové placky, ktoré vychutnávali všetci prítomní. V kostole u františkánov bola svätá omša vďakyvzdania. Čítania boli prednesené v slovenskom jazyku. Po sv. omši bolo predstavovanie knihy básní členov Matice slovenskej Osijek s názvom Svitanie. Knihu predstavili profesor Ivica Mršo a profesorka Anna Maroševičová.

V mene organizátorov úspešného podujatia ďakujeme sponzorom a hlavne Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy za finančnú podporu nášho projektu.

ANDREJ KURIC, Matica slovenská Osijek