Dni slovenskej kultúry v Rijeke – cenný prezentačný vklad Slovákov v Chorvátsku

Dobrou tradíciou Slovákov v Chorvátsku sa stalo každoročné organizovanie Dní slovenskej kultúry. V tomto roku sa na jej usporiadanie podujala Matica slovenská v Rijeke pod režisérskou taktovkou Margity Rekić – Grolmusovej, predsedníčky MS Rijeka a Miroslavy Gržinić, podpredsedníčky pre kultúru vo Zväze Slovákov v Chorvátsku. Dni slovenskej kultúry sa uskutočňujú v dňoch 28.-29. augusta 2016.

Dvojdňový program slávnostných podujatí, pripomienkových stretnutí, výstavných prezentácií, kultúrno-umeleckých a divadelných aktivít sa v Rijeke otvorí v nedeľu 28. augusta o 13.30 h privítaním účastníkov a hostí v priestoroch MS Rijeka na ul. Korzo 35. Po otvorení výstavy s tematikou Slovenska o 14.00 h (Turčianska galéria, Martin) sa následne uskutoční o 15.00 h v prístave v Rijeke akt vkladania venca do mora – spomienka na vysťahovaných Slovákov. O 16.00 h sa na ulici Andrija Stangera uskutoční pocta S. H. Vajanskému pri pamätnej tabuli slovenskému národovcovi, spisovateľovi a publicistovi.

Slávnostné otvorenie 16. Dní slovenskej kultúry 2016 v Rijeke sa uskutoční v nedeľu 28. augusta o 17.00 h v priestoroch reštaurácie Morčič. V rámci programu odznie aj prednáška pri príležitosti výročia a Roku S. H. Vajanského. V kultúrnom programe sa predstaví MS Rijeka – FSS Slovenka, TS Zametski koren, SS Závadské ženy. Večer vyvrcholí divadelným predstavením „Láska za pár drobných“ v naštudovaní ochotníckych hercov zo Žabokriek.

V pondelok 29. augusta sa v rámci 16. Dní slovenskej kultúry v čase od 9.00 do 15.00 uskutoční viacero podujatí: folklórne vystúpenia účastníkov a hostí zo Slovenska, prezentácia gastronomických pochúťok, slovenských jedál a piva, ukážka výroby syrových korbáčikov a ponuka slovenského syra. Návštevníci budú môcť obdivovať aj slovenské keramiku z Pozdišoviec a na pamiatku si zakúpiť rôzne suveníry a upomienkové artefakty z tvorivých dielní výrobcov zo Slovenska.