Dni slovenskej kultúry v Rijeke

Program Dní slovenskej kultúry

01.09.2011 – Štvrtok


17.00 – Volosko
• spomienka pri pamätnej tabuli Svetozára Hurbana Vajanskeho

18.30 – Filodrammatica- Korzo 28, Rijeka
• Slávnostné zahájenie Dní slovenskej kultúry- príhovory, krátky program
• Predstavenie projektu EU,, HEUREKA, ,
• Otvorenie výstavy ,,Na skle maľované,, Zuzana Vaňousová a Soňa Jantošková, SR a výstavy ,,Hrdosť pod čepcom nevesty,, Ana Kucharikova a Eva Nadova, Vojlovica- Pančevo,Vojvodina

20.00 – Trg Karoline riječke
• Spomienka na vysťahovaných Slovákov vkladaním venca do mora

20.30 – MS Rijeka, Korzo 35
• Výstava obrazov a fotografií členov MS Rijeka
• Spoločné posedenie účastníkov


02.09.2011 – Piatok

9.00-17.00 – Trg 111.brigade
• Ponuka slovenských špecialít, mliečne výrobky –sponzor NIKA SPOL. S.R.O.
• Rôzne súťaže, predaj suvenírov – ukážky výroby
• Kultúrny program Matice slovenskej Osijek a FS Bystričan, SR

19.30 – Filodrammatica, Korzo 28
• Divadelné predstavenie ochotníckeho divadla Veličná –SR ,,Statky zmätky,, Jozef Gregor Tajovsky
• Spoločné posedenie účastníkov

03.09.2011- Sobota


9.00-12.00 – MS Rijeka, Korzo 35
• Schôdza partnerov EU projektu HEUREKA

14.00-17.00 – Rijeka
• Rijeka a jej kultúrne pamiatky

18.00 – Kapucínsky kostol na Žabici
• Ekumenické stretnutie

19.30- Filodrammatica – Korzo 28
• kultúrny program a ukončenie DSK
• Spoločné posedenie účastníkov

Tešíme sa na Vašu účasť !

"icon_pdf"Plagát