Dni slovenských farností v Prahe

Slovenská gréckokatolícka farnosť, Slovenská rímskokatolícka farnosť a Študentské centrum pri slovenských farnostiach v Prahe pozývajú na Dni slovenských farností, ktoré sa uskutočnia cez víkend 18.-19. júna 2011.

Sobotňajší program tvorí výlet na Tetín spojený s prehliadkou hradu a kostola sv. Jána Nepomuckého, kde bude taktiež slúžená svätá omša. Večer bude patriť tanečnej zábave v spoločenskej sále Emauzského kláštora Na Slovanech.

V nedeľu bude gréckokatolícka farnosť sláviť chrámový sviatok Najsvätejšej Trojice. Liturgický program vo farskom chráme na Spálenej ulici č. 6 v Prahe začne ráno o 9.30 h utierňou. Po utierni nasleduje o 10.30 h archijerejská svätá liturgia, ktorú bude celebrovať apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko. Svätú liturgiu bude spevom sprevádzať Mužský byzantský zbor Najsvätejšej Trojice. Po liturgii pozývame účastníkov na stretnutie v spoločenských priestoroch farnosti.

Informácie a kontakt: www.grkatpha.sk