Do Kovačice na Medzinárodný deň materinského jazyka zavítala Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR

Kovačica sa stala vo štvrtok 21. februára 2019 stredobodom pozornosti v Srbsku. Už tradične, po devätnásty krát, tu usporiadali ústrednú oslavu Medzinárodného dňa materinského jazyka – UNESCO. Pri tejto príležitosti mestečko insity navštívili vysokí štátni predstavitelia z našej krajiny a zo zahraničia. V Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica sa úvodom prihovoril najprv Milan Garašević, predseda obce Kovačica, a neskoršie, po prečítaní posolstva Audrey Azoulayovej, generálnej riaditeľky UNESCO, slova sa ujal Pavel Babka, zakladateľ fondácie a Galérie Babka, zároveň hlavný iniciátor tohto podujatia v Kovačici. Témou tohtoročnej oslavy MDMJ – UNESCO boli Vplyvy početných jazykov Panónskej nížiny a Balkánu na vznik a udržateľnosť slovenského naivného umenia v Srbsku a jeho kreatívnej ekonomiky.

V tejto časti podujatia o význame materinského jazyka odzneli aj slávnostné príhovory hostí. „ Materinský jazyk a insitné umenie v Kovačici fungujú ako kontrapunkt, dva vektory, ktoré sa zlučujú do jedinečného profilu ich kultúry. Vďaka tomu, ako aj tradičnej politickej korektnosti, „Naši Slováci“ z 30. menších a väčších miest vo Vojvodine vytvorili v našej krajine všeobecnú empatiu, úctu a vďaku,“ povedal Goran Milašinović, predseda Národnej komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO.

Okrem Mateji Norčičovej Štamcarovej, zástupkyne predsedu Delegácie Európskej únie v Srbsku, účastníkom sa prihovorila Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky: „Umenie nepotrebuje jazyk. To znamená, že ak kovačickú insitu maliari kedysi začali rozprávať týmto jazykom, myslím si, že to urobili veľmi dobre, pretože rozumejú celý svet,“ podotkla o. i. slovenská ministerka kultúry.

S konkrétnymi návrhmi do umeleckého sveta

V rámci oslavy MDMJ v Kovačici, ktorá sa konala pod záštitou Anny Brnabićovej, predsedníčky Vlády Republiky Srbsko, Audrey Azoulayovej, generálnej riaditeľky UNESCO, Tibora Navracsicsa, člena Európskej komisie, Vladana Vukosavljevića, ministra kultúry a informovania Srbskej republiky, Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky, a Milana Garaševića, predsedu obce Kovačica, sa uskutočnili aj rozhovory medzi predstaviteľmi lokálnej samosprávy a vysokými predstaviteľmi z domácej pôdy, počas ktorých vzniklo aj niekoľko konkrétnych návrhov.

Okrem myšlienky, aby sa insitné umenie tunajších slovenských maliarov v roku 2020 zapísalo do Národného registra Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO,  Vladan Vukosavljević, minister kultúry a informovania Republiky Srbsko, uvažoval aj o tom, aby sa v Kovačici vybudovala nová súčasná galéria: “Kovačica si to zaslúži a je to najmenej, čo táto spoločnosť a MKI RS môže urobiť pre spoločnosť, ktorá takto vibruje kultúrou, tradíciou a takým jedným silným kultúrnym vyjadrením, ktoré nie je rozpoznateľné len v našej krajine, v našom regióne, ale praktický aj globálne,“ povedal srbský minister kultúry, ktorý neskoršie na pôde Galérie Babka slávnostne otvoril výstavu obrazov na tému: Panónska miniatúra.

Panónska miniatúra v Galérii Babka

Hostia v Galérii Babka, okrem obdivu výstavy, mali príležitosť sa stretnúť aj s autormi výtvarných prác, medzi ktorými umelci Pavel Hajko a Vieroslava Svetlíková vytvárali umelecké diela priamo na tvári miesta.

V príležitostnom kultúrno-umeleckom programe sa predstavili najprv kovačickí stredoškoláci, členovia hudobnej odbočky pri Gymnáziu Mihajla Pupina, ktorí zaspievali piesne v rečiach národnostných spoločenstiev žijúcich v Kovačickej obci. Neskoršie pred Galériou Babka svojím prednesom tradičných slovenských ľudových piesní príjemne zapôsobili členovia Detskej svadby pri Memoriálnom stredisku Dr. Janka Bulíka. Piesňou Materinská reč moja podujatie obohatili členky Ženského spevokolu CZ Kovačica II pod vedením prof. Jána Dišpitera. Program moderovali Alena Čížiková a Anna Andrea Holíková.

V popoludňajších hodinách hostia so svojimi hostiteľmi navštívili Galériu insitného umenia, kde ich privítala Anna Barcová-Žolnajová, riaditeľka GIU a na záver pobudli na návšteve v Spomienkovom dome Martina Jonáša.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Účastníci konferencie v Slávnostnej sieni Zhromaždenia Obce Kovačica.

Účastníkov pozdravila Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky.

Momentka z príležitostného programu v sieni ZO Kovačica.

Výstavu slávnostne otvoril Vladan Vukosavljević, minister kultúry a informovania Republiky Srbsko (prvý zľava), na snímke s insitným majstrom Jánom Bačúrom (v strede) a Pavlom Babkom, majiteľom rovnomennej súkromnej galérie insitného umenia v Kovačici.

Najmladší účastníci podujatia – členovia Detskej svadby.

Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Srbsku, v spoločnosti Ženského spevokolu CZ Kovačica II.

Hostia na návšteve v Galérii insitného umenia v Kovačici.

 

ZDROJ: HLAS ĽUDU / hl.rs

ANIČKA CHALUPOVÁ

Foto: autorka