DO POZORNOSTI žiadateľom o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad si dovoľuje žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ako aj všetkých krajanov konajúcich vo veci vydávania predmetného osvedčenia informovať, že stránkové dni v roku 2019 končia piatkom 20. decembra 2019. V novom roku 2020 bude prvý stránkovým dňom streda 8. januára 2020.

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ÚSŽZ zároveň oznamuje, že od stredy 8. januára 2020 budú stránkové dni a hodiny vo veci vybavovania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v tom režime, ako informuje úvodná stránka webového sídla ÚSŽZ – www.uszz.sk , ako aj sekcia s aktuálnymi správami v oblasti Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí http://www.uszz.sk/sk/stranka/4376/osvedcenia.

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ďakuje krajanom za porozumenie, zároveň všetkým želá ľudské pookriatie a rodinnú pohodu sviatkov Vianoc, veselé silvestrovské perlivé a veľa zdravia, nádeje, odhodlania i osobnej priazne do nového roku 2020!